Yhteystiedot

Auran kunnan henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)aura.fi

Terhi Källi

kunnanjohtaja
puh. 040 630 5340

Yritys- ja elinkeinopalvelut
Kulttuuripalvelut

Anna-Mari Alkio

elinvoimajohtaja
puh. 040 631 0464

Elinvoimajohtaja neuvoo ja opastaa Auran alueella toimivia, yritystoimintaa aloittavia ja alueelle sijoittuvia yrityksiä. Elinkeinoasiantuntijan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja täysin luottamuksellisia. Tarvittaessa asiakas ohjataan erityisasiantuntijapalvelujen pariin.

Hallintotoimisto, Tuulentie 1

Tuija Pellosmaa

hallintojohtaja
puh. 050 336 8023

Leena Peltola

kirjanpitäjä
puh. 040 673 1677

Maija-Liisa Sibakow

palkkasihteeri
puh. 050 554 9745

Arja Kima

talous- ja palkkasihteeri
puh. 050 477 1118

Jasmin Broman

viestintäsihteeri
puh. 040 5848 464

Juho Karisaari

toimistosihteeri
puh. 040 127 2897

Kirsi Kulmala

toimistosihteeri
puh. 040 127 2902

Eero Lehtinen

it-vastaava
puh. 040 581 0163

Sivistystoimi

 Jaana Ranta-aho

hyvinvointijohtaja
puh. 050 554 9746

Taija Marttila

 rehtori
puh. 050 5549 742

Auli Ottelin

 apulaisrehtori
puh. 0406606902

Piia Seppälä
koulusihteeri
puh. 040 127 2916

Yhtenäiskoulu
Urpontie 2, Aura

Yhteystiedot

Kirkonkulman koulu
Vanha Tampereentie 153, Aura kk

Yhteystiedot

Varhaiskasvatus

Anita Peltonen

varhaiskasvatuspäällikkö
puh. 040 556 9817

Varhaiskasvatus

Yhteystiedot

Kirjasto, Urpontie 2

Asiakaspalvelu

puh. 040 127 2951
kirjasto(a)aura.fi

Ari Koistinen

 

kirjastotoimenjohtaja
puh. 040 143 5701

Vapaa-ajan palvelut

 Jaana Ranta-aho

hyvinvointijohtaja
puh. 050 554 9746

 Jenni Varjo

nuorisotyöntekijä
puh. 0406766306

Etsivä nuorisotyöntekijä
Pöytyä ja Aura
p. 040 672 2979

Nelli Suominen

hyvinvointikoordinaattori
puh. 040 183 4929

Tekninen toimisto, Tuulentie 1

Kari Tuohi

tekninen johtaja
puh. 040 830 7024

 • Toimialan johtaminen
 • Teknisen lautakunnan esittelijän tehtävät
 • Investoinnit
 • Kehityshankkeet
 • Maa- ja metsätilat
 • Sidosryhmäyhteistyö

Jari Nerjanto

yhdyskuntatekniikan päällikkö
puh. 0500 326 088

 • Tiet ja kevytväylät
 • Vesi- ja viemärilaitos
 • Puistot ja viheralueet

Rakennusvalvonta

Pöytyän rakennusvalvonta hoitaa rakennusvalvontaa yhteistyössä teknisen johtajan kanssa.

 • Rakennusneuvonta ja -ohjaus
 • Rakennuslupa-asiat
 • Puistot
 • Kiinteistöt
 • Yleiset alueet

Rakennusvalvonnan lähipäivät keskiviikkoisin Auran kunnanvirastolla.

Juho Karisaari

toimistosihteeri
puh. 040 127 2897

 • Asiakaspalvelu
 • Teknisen toimiston laskutus
 • Osoiteasiat

Martti Vuori

huoltomies
puh. 0400 822 394

Mauri Mattila

huoltomies
puh. 040 830 7013

Ari Tähtinen

laitosmies
puh. 040 167 6965

Miika Heimonen

huoltomies
puh. 040 198 6208

Teknisen toimen päivystysnumero

vikailmoitukset
puh. 050 406 1847

Varha sosiaalipalvelut Aura, Tuulentie 1

Sosiaalipalvelut siirtyivät 1.1.2023 osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta (Varha).
www.varha.fi
Lisätietoja kunnan tiedotteesta

Hyvinvointialueen puhelinvaihde Auranmaan alueella p. 02 772 3111

Varhan henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)varha.fi

Ruokapalvelu

Arkea Oy jakautui 1.1.2019 kahdeksi erilliseksi yhtiöksi Arkea Oy ja Kaarea Oy.

Kaarea Oy ruokapalvelu yhtenäiskoululla