Kysely toteutetaan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa  (LAPE) Varsinais-Suomessa toteuttavan Lupa auttaa! -hankkeen toimesta yhteistyössä Loimaan seudun kuntien kanssa.

Kysely suoritetaan anonyymisti eikä vastaajien henkilöllisyys tule tuloksia julkaistessa ilmi.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/381F8EBBB71695FA