Suomeen perustetaan uusi matkailutie ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, eikä se ole mikä tahansa tie. Aurajoentie kulkee koko 70 kilometrin matkansa Turusta Oripäähän kansallismaisemassamme Aurajokilaaksossa. Auranmaa-säätiö, Uuden Muotoilun Yhdistys ja Aurajoen matkailutien esiselvitys -hanke järjestävät suunnittelukilpailun tulevan matkailutien tunnuksesta, logosta ja graafisesta ilmeestä. Tunnus tulee elämään ja näkymään kansallismaisemassa vuosikymmeniä. Kilpailu päättyy 16.11 klo 23.59.

MIKÄ ON MATKAILUTIE?
Aurajoentie on Aurajoen länsirantaa 70 kilometriä kulkeva historiallinen Varkaantie. Aurajoentie on koko pituudeltaan kansallismaisemaa ja valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) kymmenine kiinnostavine maisema- ja kulttuurikohteineen sekä palveluyrityksineen. Harva helsinkiläinen tietää, missä sijaitsee Lieto, Aura, Pöytyä tai Oripää – mutta kaikki tietävät missä on Aurajoki. Matkailutie on omiaan nostamaan seutukunnan tunnettuutta, kiteyttämään sen vetovoiman ja luomaan kansallisesti tunnetun brändin sekä matkailijoille että asukkaille ja yrittäjille. Matkailutie on ensisijaisesti matkailutuote. Se on keino tehdä Aurajokilaakson kansallismaisema tunnetuksi ja saavutettavaksi sekä matkailijoille kiinnostavaksi.
Aurajoentiellä on kaikki samat elementit kuin Saariston Rengastiellä: kansallinen tunnettuus, sopiva mitta ja yhtenäinen reitti sekä selkeä vetovastuu. Aurajoen matkailutiellä on kaikki edellytykset nousta vastaavan vetoluokan kohteeksi.

SUUNNITTELUKILPAILU
Tien tunnuksesta, logosta ja visuaalisesta ilmeestä järjestetään suunnittelukilpailu, jonka voittaja palkitaan 1500 eurolla. Kilpailu päättyy maanantaina 16.11.2020 klo 23:59, johon mennessä kilpailutyöt pitää toimittaa osoitteeseen paivi.joki-heiskala@aura.fi pdf.tiedostona (max 20 Mt).

Kilpailutyön tulee pitää sisällään luonnokset seuraavista:
1. Tien kuvatunnus liikennemerkkiin
2. Tien logo, joka mukailee kuvatunnusta ja tien nimeä
3. Tien visuaalisen ilmeen värimaailma
4. Valittu typografia

Kilpailutöistä järjestetään neuvoa antava yleisöäänestys. Lopullisen valinnan tekee raati, jossa on edustaja Auranmaa-säätiöstä, Ars Auranmaa ry:stä, Uuden Muotoilun yhdistyksestä sekä Aurajoen matkailutien esiselvitys-hankkeen ohjausryhmästä. Voittaja julistetaan 25.11. Palkkio 1500 € maksetaan laskua vastaan 31.12.2020 mennessä, kun voittaja on toimittanut viimeistellyt aineistot kilpailun järjestäjälle. Voittanut tunnus tulee toimittaa mieluiten vektorimuodossa. Auran kunnalle jää voittaneen aineiston käyttöoikeus ja oikeus muokata aineistoa.

INSPIRAATIO JA RAJAUKSET
Aurajoentie, historialliselta nimeltään Varkaantie, on yksi Suomen vanhimpia teitä, josta ensimmäiset merkinnät löytyvät jo 1400-luvun alussa – yli sata vuotta ennen Helsingin perustamista. Suosittelemme lähdeaineistoksi suunnittelutyölle Aurajokisäätiön ja Viri Teppo-Pärnän teosta Tien Lumo, jossa tien kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot on kuvattu seikkaperäisesti. http://aurajoki.net/Pdf/TIENLUMO1209_www.pdf

Tien yhteydessä usein toistuvia tunnuksia ovat esimerkiksi joki, tähkä, aitta, mylly, koski, kirkko ja aura. Vanhoista matkailuteistä Härkätien tunnuksena on härkä ja Kuninkaantien tunnuksena kruunu, Runon ja Rajan tietä koristaa vaakuna ja uudemmista teistä esimerkiksi Taikayöntiellä on kuvatunnus.

Tunnuksen muotoa tai värimaailmaa ei ole rajattu, mutta sen toivotaan kuvastavan kansallismaisemaa sen historiaa arvostavalla, mutta nykyaikaisella tavalla. Tunnus tulee esiintymään 450 mm x 450 mm kokoisella alueella liikennemerkissä, jossa sen ympäristö on ruskea (PANTONE 123U). Neliömäisen alueen pohjaväriä ei ole määrätty, se voi olla sama ruskea kuin tausta tai joku muu. Katso sivu 101: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Liite_8_Tieliikennelain_merkkiryhm%C3%A4n_G_liikennemerkkien_mitoitus.pdf

Tunnukselta toivotaan selkeyttä, helppoa havaittavuutta ja vähäistä värien käyttöä. Liikennemerkkivärit on määritelty Pantonekoodein ja merkkitulostimien rajoitusten vuoksi liukuvärejä kannattaa välttää.

matkailutiekyltti_pohja

Logon tulee pohjautua tunnukseen ja siinä tulee näkyä tien nimi eli Aurajoentie. Logon tulee olla helposti tunnistettava ja mukailtavissa eri käyttöyhteyksiin niin esitteissä, sosiaalisessa mediassa kuin verkkosivuilla.

Kuvatunnuksen pohjalta määritellään tien visuaalisen ilmeen värit (pantone, cmyk) sekä valitaan sopiva typografia.

Lisätietoja: Mari Krappala, mari@uudenmuotoilunyhdistys.fi

Leader-osarahoitteisen Aurajoen matkailutien esiselvitys-hankkeen päämääränä on luoda puitteet uuden matkailutien perustamiseksi Aurajoen länsirantaa kulkevalle historialliselle Varkaantielle. Tämä hyvin vanha tie alkaa Turun Suurtorilta, kulkee Raunistulan kautta ja Maarian kirkon ohi kohti Auraa (tie 222). Tie kulkee Turun jälkeen mm. Liedon kunnan alueella, Auran keskustaajaman ja Pöytyän Riihikosken läpi ja päättyy Oripään keskustaajaman pohjoispuolelle. Tiellä on pituutta noin 70 km. Varkaantie kuuluu museoviraston luokkaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunniteltu matkailutie kulkee Turusta Oripäähän asti valtakunnallisesti arvokkaalla Aurajokilaakson maisema-alueella.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 23 000 €, joihin on haettu 80 %:n tukea EU:n maaseuturahastosta Leader-toimintaryhmien Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n (77 %) ja Varsin Hyvä ry:n (23%) kautta. Hanketta hallinnoi Auran kunta ja omarahoitus (20 %) tulee Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään kunnilta. Hankeaika on 10.4.-31.12.2020. Hankkeeseen on palkattu osa-aikaiseksi hankekoordinaattoriksi Päivi Joki-Heiskala

Aurajoen Matkailutie suunnittelukilpailu tiedote (pdf)