TIEDOTE 22.06.2020

Tie, joka sijaitsee kansallismaisemassa. Tie, joka on yksi vanhimpia käytössä olevia teitä Suomessa. Tie, jonka varrella on upeita kartanoita ja mahtitiloja, uniikkeja museoita ja kutsuvia luontopolkuja. Senhän kuuluisi olla maisematie, todellinen tämän ajan lähimatkailutuote! Ja nyt siitä tulee sellainen, huhtikuussa startannut Aurajoen matkailutien esiselvityshanke etenee vauhdilla.

Kansallismaisemamme Aurajokilaakso vaikuttaa ajautuneen positiivisten asioiden kierteeseen. Ensin Auranmaan Nuorkauppakamari ry järjesti 2016-2018 Amazing Aurajoki SUP -tapahtumaa, joka saavutti kansallista mediahuomiota ja palkintoja. Tapahtuman jälkimainingeissa Aurajoki-säätiön vuonna 2010 valmistunut matkailutiemahdollisuuksia kartoittanut Tien Lumo -hanke tuli esiin ja lokakuussa 2018 Maakuntahallitus päätti Auranmaa-säätiön aloitteesta yksimielisesti puoltaa matkailutiestatuksen hakemista historialliselle Varkaantielle, mikä on tien vähemmän tunnettu virallinen nimi. Auranmaa-säätiön alkuun puskema ja Auran kunnan vetämä Aurajoen Matkailutie -esiselvityshanke käynnistyi huhtikuussa ja on nyt hyvässä vauhdissa.

Hankkeen tärkein päämäärä on saada aikaan kuntien välinen aiesopimus matkailutien perustamisesta. Matkailutie on tie, jolla on sen yleiseen liikenteelliseen merkitykseen nähden poikkeuksellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita. Tämän lisäksi sillä on erityinen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja alueen kilpailukykyä tukeva merkitys. Nähtävyydet ja tien omat piirteet voivat olla täydentäviä ominaisuuksia. Matkailutien perustajaksi ja hallinnoijaksi tarvitaan pysyvä organisaatio, joka perustamisen jälkeen jatkaa tien palvelujen kehittämistä ja markkinointia. Jos matkailutiestatuksen hakemiseksi tarvitaan uusi yhdistys, sellainen perustetaan. Tärkeää toimivalle matkailutielle ovat matkailijan palvelujen kehittäminen ja markkinointi sekä yrittäjien verkostoituminen: matkailutie on matkailutuote. “Olen todella innoissani tästä projektista. Toivon suoria yhteydenottoja henkilöiltä, joilla on tai jotka vasta suunnittelevat jonkin matkailijoille sopivan palvelun eli ravitsemus-, majoitus-, kahvila- tai muun palvelun tai aktiviteetin aloittamisesta tai kehittämisestä tämän tien läheisyydessä tai jotka ovat jollain muulla tavoin kiinnostuneita Aurajoen matkailutiestä”, kertoo Päivi Joki-Heiskala.

Matkailutiestatuksen hakemista varten kartoitetaan tien läheisyydessä olevat matkailuun liittyvät palvelut eli tehdään palveluverkkoselvitys sekä suunnitelma palvelujen kehittämiseksi. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös, mitä materiaalia Aurajokilaaksosta ja Varkaantiestä on jo tuotettuna, mikä olisi tielle paras nimi ja millainen kyltitys, verkkosivusto ja markkinointimateriaali olisi omiaan tukemaan matkailutietä. Lisäksi järjestetään syksyllä kuntien virkamiehille, asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille matkailutie-ideailtoja. Hankkeessa on merkittävää potentiaalia koko seutukunnan elinvoimaisuuden ja imagon kehittämisesssä. “Vetovoimaisella ja hyvin markkinoidulla tiellä olisi aivan erityinen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja alueen vetovoimaa sekä kilpalukykyä parantava merkitys. Suuri merkitys sillä olisi myös tien varren asukkaille, joista moni ei ehkä ole tullut ajatelleeksi kotinsa sijoittuvan kansallismaisemaan. Meille jokivarren kunnille sijainti kansallismaisemassa on kilpailuetu.” hehkuttaa Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio.

Turun tuomiokirkolta Aurajoen vartta Oripäähän kulkeva vanha Varkaantie on Museoviraston määritelmän mukaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö eli RKY-kohde. Se kulkee Varsinais-Suomen vanhimpien asutusalueitten ja kylien halki. Tien pienempiä mutkia on oiottu, mutta se noudattaa edelleen maastonmuotoja, vesistöjä ja harjanteita seurailevaa historiaalista linjausta. “Varkaantie toimii yhteisenä nimittäjänä kulttuurihistoriallisesti upealle alueelle, jolla ei ole yhtä yksittäistä suurta matkailuvetonaulaa, mutta paljon pieniä ja potentiaalisia sellaisia. Matkailutuotteena ja brändinä tie perustuu alueen todellisiin vahvuuksiin, ei päälle liimattuun markkinointihömppään, kuten seutukunnalliset matkailuhankkeet usein tuppaavat tekemään”, kuvailee Auranmaa-säätiön puheenjohtaja Anna Rauhansuu. Tiellä siis saattaa olla kokoaan suurempi arvo seutukunnan brändäämisessä.

LISÄTIETOJA:
Hankekoordinaattori Päivi Joki-Heiskala paivi.joki-heiskala@aura.fi 050 309 9498
Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio, Auran kunta anna-mari.alkio@aura.fi 050 582 4757

Leader-osarahoitteisen Aurajoen Matkailutien esiselvitys-hankkeen päämääränä on luoda puitteet uuden matkailutien perustamiseksi Aurajoen länsirantaa kulkevalle historialliselle Varkaantielle. Tämä hyvin vanha tie alkaa Turun Suurtorilta, kulkee Raunistulan kautta ja Maarian kirkon ohi kohti Auraa (tie 222) . Tie kulkee Turun jälkeen mm. Liedon kunnan alueella, Auran keskustaajaman ja Pöytyän Riihikosken läpi ja päättyy Oripään keskustaajaman pohjoispuolelle. Tiellä on pituutta noin 70 km. Varkaantie kuuluu museoviraston luokkaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunniteltu matkailutie kulkee Turusta Oripäähän asti valtakunnallisesti arvokkaalla Aurajokilaakson maisema-alueella.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 23 000 € , joihin on haettu 80 %:n tukea EU:n maaseuturahastosta Leader-toimintaryhmien Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n (77 %) ja Varsin Hyvä ry:n (23%) kautta. Hanketta hallinnoi Auran kunta ja omarahoitus (20 %) tulee Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään kunnilta. Hankeaika on 10.4.-31.12.2020. Hankkeeseen on palkattu osa-aikaiseksi hankekoordinaattoriksi Päivi Joki-Heiskala.

30.10.2018 Maakuntahallituksen lausunto tiestä:
“Varsinais-Suomen liitto suhtautuu myönteisesti matkailutiestatuksen hakemiseen Aurajoen maisematielle. Reitti kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä ja siitä olisi helppo rakentaa uusi matkailutuote, joka pohjautuu lähimatkailuideologiaan ja tien kulttuurihistorialliseen perimään. Maakuntamme rikkaan kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävän ja näkyvän vapaa-aikakonseptin rakentamisessa mainitaan erikseen maakuntastrategiassamme ja uuden virallisen matkailutien saaminen Varsinais-Suomeen veisi tätä tavoitetta omalta osaltaan eteen-päin. Matkailuyrittäjille matkailutieasema toisi parhaimmillaan tehokkaan markkinointiedun. Aurajoen maisematie, virallisesti Varkaantie, on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudeksi (RKY), jonka arvot, alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus tulee valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan turvata maakuntiensuunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Myös tämä seikka puoltaa matkailutiestatuksen hakemista.”