Vastaa vapaa-aikatoimen kyselyyn keskiviikkoon 15.11. mennessä osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/fe20152edb

Kyselyssä keräämme palautetta nuorisotyön, etsivän nuorisotyön, liikuntapalveluiden sekä muun hyvinvoinninedistämistyön palveluista. Palautteiden perusteella kehitämme toimintaamme, jotta se palvelisi kuntalaisia entistä paremmin.