Hyvä työpäiväkokemus tuottaa hyvän asiakaskokemuksen

Auran kunta käynnisti työhyvinvointihankkeen alkuvuodesta. Kunta sai tukea toimenpiteiden toteutukseen
Työsuojelurahastolta. Kunnan tavoitteena on saada aikaan parempi työpäiväkokemus, lisätä innostusta ja motivaatiota sekä
kehittää viestinnän keinoja ja kanavia.

– Haluamme lisätä toimintakulttuuria, jossa hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautuva henkilökunta saa iloa
työstä, joka näkyy myös kunnan asukkaille ja asiakkaille. Auran kunnassa kaikki tekevät merkityksellistä
työtä, jota pitää tehdä näkyväksi, toteaa Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio.
Kuntakentällä tarvitaan osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Työnantajamielikuva, työhyvinvointi ja ilmapiiri
nousevat selkeästi isoon rooliin, kun houkutellaan uusia tekijöitä.

– Me haluamme olla modernisti ja ihmislähtöisesti johtava työnantaja sekä elinvoimainen ja houkutteleva
kunta asukkaille ja yrityksille. Tavoitteemme on tehdä parempaa viestintää ja lisätä vuorovaikutusta sekä
osallisuutta niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Kehittämishankkeessa osallistetaan koko henkilökuntaa erilaisin ryhmä- ja yksilömenetelmin ja halutaan
kartoittaa toiveet, tarpeet ja mielipiteet niiltä, joille kehittämistyötä tehdään. Kumppaniksi hankkeeseen
valikoitui viestintätoimisto Kumppania, joka on erikoistunut hyvinvointiviestintään ja tekee paljon
yhteistyötä erilaisten kuntien kanssa.

Lisätietoja
Auran kunta
Anna-Mari Alkio, kehittämisjohtaja, anna-mari.alkio@aura.fi, puh. 040 631 0464

Kumppania Oy
Jenni Rajahalme, partner/viestinnän asiantuntija, jenni.rajahalme@kumppania.fi, puh.040 720 5755