Auran vesilaitoksen talousveden riskiarviointi on tehty ja se kattaa koko Auran vesihuoltolaitoksen vedenjakeluverkoston toiminta-alueen.

Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Vesilaitos on toimittanut riskiarvioinnin terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 9.9.2020. Riskiarviointi kattaa koko vedentoimitusketjun raakavesilähteestä kuluttajan hanaan. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä vesilaitoksen henkilökunnan ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Lisäksi työssä oli mukana konsulttina Sweco Oy. Riskinarvioinnin yhteydessä päivitettiin myös vesilaitoksen varautumissuunnitelma.

Valvontatutkimusohjelman mukaan veden laatua tutkitaan 4 kertaa vuodessa.

Muutoksia ei ole ollut tarvetta tehdä talousveden laadun tutkimistiheyteen.

 

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Kari Tuohi, p.040 830 7024

Rakennusmestari Pentti Urho, p.0500 326 088

Terveystarkastaja Matti Palkèn, p.050 5946 246