Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 25.3.2021 antanut tiedoksi oheisen Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen jatkopäätöksen koskien oppilaitosten tilojen sulkemista ajalla 29.3.–5.4.2021.

KOKO PÄÄTÖS: LSAVI TTL 58 § oppilaitokset, jatkopäätös (pdf)

MÄÄRÄYS

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7–9 opetuksen järjestämiseen.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5 §:ssä tarkoitettujen valmistavan ja joustavan perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseen sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan välttämättömään lähiopetukseen.

Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilaiden opettamiseen etänä.

Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa säädettyjen palvelujen ja etuuksien sekä 31 a §:ssä tarkoitetun oppilashuollon järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen. Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen. Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee huolehtia oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

Määräys on voimassa ajalla 29.3.–5.4.2021.

Varsinais-Suomi on epidemiologisesti leviämisvaiheessa. Tartuntojen ilmaantuvuus on edelleen noussut ja on nyt korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin epidemian aikana. Virusmuunnosta löytyy valtaosassa tartuntatapauksista Varsinais-Suomessa. THL suosittelee tilannearvioraportissaan 17.3.2021, että alueilla pidetään yllä ja lisätään ennakoivasti tehokkaita ja kattavia keinoja tartuntojen estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Varsinais-Suomen alueellinen ohjausryhmä on 23.3.2021 todennut alueen epidemiologisen tilanteen olevan vakava ja suosittelee aluehallintovirastoa jatkamaan päätöstä oppilaitosten tilojen sulkemisesta yläkoululaisilta 5.4.2021 asti.

Varsinais-Suomen epidemiologisen tilanteen, valtakunnallisen epidemiologisen tilanteen ja koronaviruksen käyttäytymisen perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Varsinais-Suomen kuntien alueella.

 

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa lääninlääkäri Maria Raitakari, puh. 0295 018 000 (vaihde).