Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 22.3.2021 antanut tiedoksi oheisen Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä ajalla 27.3.2021–26.4.2021.

AVI:n tiedote 23.3.2021 https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69904295

KOKO PÄÄTÖS: LSAVI TTL 58 § yleisötilaisuudet VS ja Satakunta

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020, Muokkaus 22.2.2021 (pdf)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueilla. Yli kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltoa jatketaan 26.4.2021 asti.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 22.3.2021 antanut tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen rajoitettu korkeintaan kuuden (6) henkilön tilaisuuksiin.

Mikäli korkeintaan kuuden (6) henkilön tilaisuuksia on välttämätöntä järjestää, niissä on noudatettava Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta terveysturvallisuuden varmistamisesta. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella ajalla 27.3.–26.4.2021.

Kokoontumisrajoitukset pidetään ennallaan, sillä epidemiatilanne on vaikeutunut erityisesti Varsinais-Suomessa. Satakunnassa tilanne on tällä hetkellä hieman aiempaa parempi, mutta riski epidemian nopealle leviämiselle on edelleen suuri.

 

Määräys

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 27.3.2021–26.4.2021.

 

Perustelut

Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa lääninlääkäri Maria Raitakari, puh. 0295 018 000 (vaihde).