Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. päivänä toukokuuta 2019.  Auran kunnassa äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, os. Nikkarinkuja 8, 21380 Aura. Vaalihuoneisto on vaalitoimitusta varten avoinna yhtäjaksoisesti klo 9–20.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 15.5. – 21.5.2019.

Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kirjasto (Toivo Anttila -sali), os. Urpontie 2, 21380 AURA. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

  • ke-to (15.5. – 16.5.)  klo 10.00–19.00
  • pe (17.5.)                      klo 10.00–16.00
  • la-su (18.5. – 19.4.)  klo 10.00–14.00
  • ma-ti (20.5 – 21.5.)  klo 10.00–20.00.

 Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla (15.5. – 21.5.2019) klo 9–20.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana Auran kunnan kirjaamo, puh. 02 486 430.

 

YHTEYSTIEDOT

Auran keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 24, 21381 AURA.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Juho Karisaarelta, puh. 040 127 2897.

Aura 3. toukokuuta 2019

AURAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

vaalit(a)aura.fi

Kunnan vaalisivu