Rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventointi

TILAAJA  Auran kunta
TOIMEKSIANNON PÄÄLLIKKÖ Mika Joki

Auran kunta teettää rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventoinnin. Inventointi on maankäyttö- ja rakennuslain (9§) edellyttämä kaavan perusselvitys, joka tehdään osayleiskaavatyötä varten. Rakennusinventoinnin päivityksen laatii Sweco Ympäristö Oy.

Suoritamme Auran kunnan alueella kulttuuriympäristöselvityksen maastotöitä viikolla 12. Maastotöissä otamme selvitysalueen rakennuksista ulkopuolelta valokuvia kulttuuriympäristöselvitystä varten. Maastotyöt eivät vaadi alueen asukkailta minkäänlaisia valmisteluja, ja pyrimme tekemään kuvaukset mahdollisimman nopeasti sekä häiritsemättä.

Lisätietoja

Hanna Ojutkangas
Kaavoitusarkkitehti, maankäyttö
etunimi.sukunimi@sweco.fi

Sweco Ympäristö
Tampere