Auran kunnan kesätyöpaikat ovat nyt haettavissa!

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 2023

Auran kunta palkkaa 15–18 -vuotiaita nuoria 1-4 viikon pituisiin työsuhteisiin varhaiskasvatukseen (2), kirjastoon (2), tekniseen toimeen (10), vapaa-aikatoimeen (10) ja elinvoimaan (2).

Vapaa-aikatoimi
Työpaikkoja nuorille: 10
Työsuhteen pituus: 2-3 viikkoa

 • uimakoulun apuohjaajan tehtäviä vko 23 ja 24, 6 paikkaa
 • Nuorisotoimen päiväleirin ohjaustehtäviä vko 23 ja 26, 2 paikkaa
 • Kesis-leirin ohjaustehtäviä vko 24 ja Puuhaleirin ohjaustehtäviä vko 25, 2 paikkaa
  (kyseisten leiriohjaajien tulee olla täyttänyt 18-vuotta)

Tekninen toimi
Työpaikkoja nuorille: 10
Työsuhteen pituus: 2-4 viikkoa

 • Puistotyöt sisältäen nurmikon leikkuuta ja puistoalueiden hoitotöitä, 8 paikkaa
  -2 viikkoa kesä-heinäkuu, 6 paikkaa, keskustan alue
  -3 viikkoa kesä-heinäkuu, 1 paikka Aura kk
  -2 viikkoa kesä-heinäkuu, 1 paikka, Ulkoilulahto
 • Rakennusten julkisivumaalaustyötä
  -4 viikkoa kesä-heinäkuu, 2 paikkaa

Kirjasto
Työpaikkoja nuorille: 2
Työsuhteen pituus: 2 viikkoa

 • Kirjaston avustavia tehtäviä vko 23-24 ja 25-26, 2 paikkaa

Varhaiskasvatus
Työpaikkoja nuorille: 2
Työsuhteen pituus: 2 viikkoa

 • Varhaiskasvatuksen avustavat tehtävät kesä-heinäkuu, 2 paikkaa

Elinvoima
Työpaikkoja nuorille: 2
Työsuhteen pituus: 2 viikkoa

 • Someviestintätehtäviä ja tapahtumajärjestelyissä avustamista
  -2 viikkoa kesäkuu, 2 viikkoa heinäkuu, 2 paikkaa

Kesätöitä haetaan oheisen linkin kautta 10.3. klo 14.00 mennessä.

Linkki: https://www.lyyti.in/Auran_kunnan_kesatyopaikat_2023

Apua hakemusten tekemiseen voi kysyä nuorisotoimesta (Instagram @cafesco ja @etsivapoytyajaaura)

 

TUKEA ALOITTAVALLE 4H-YRITTÄJÄLLE

Auralainen nuori, joka on kesätyön alkaessa vähintään 13-vuotias tai enintään 20-vuotias, voi hakea tukea yrittäjyyteensä, mikäli hän työllistää itsensä 4H-yrittäjänä kesän ajaksi. 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään. Tuki 4H-nuorelle on 200 €/yritys. Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen. Vaatimuksena pidetään 4H yrittäjäkurssin suorittamista.

Auralaisen nuoren yrityksen perustamistuen käsittelee ja sen maksamisesta huolehtii Härkätien 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa kyseiselle 4H-yhdistykselle lokakuun 2023 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta.

Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta https://harkatie.4h.fi/

 

YRITYSTEN TUKI KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEKSI

Auran kunta myöntää tukea auralaisen nuoren työllistävälle yritykselle.  Tuki on suuruudeltaan 390 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen.

Työnantajan tulee toimittaa hakemuslomake liitteineen (palkanmaksutosite) kuntaan viimeistään 29.9.2023.  Tukea on varattu rajallinen summa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hae tukea hakulinkistä pe 14.4. mennessä: https://www.lyyti.in/Kesatyotuki_yrityksille_nuoren_palkkaamiseksi_1224

Tuen myöntämisen ehdot

 • Auralainen nuori on syntynyt 2004-2007
 • Kesätyö kestää vähintään kaksi viikkoa 1.6. – 31.8.2023 välillä
 • Työaika on 30h/vko
 • Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat
 • Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.

Lisätiedot
Elinvoimajohtaja Miia Lehtonen
miia.lehtonen@aura.fi

0406310464