Hallituksen linjaukset koronavirustilanteen vuoksi 

Hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. 

Lisätietoa valtioneuvoston verkkosivuilta https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi 

  

Auran kunnan varhaiskasvatus ja opetus 18.3.-13.4.2020 

Varhaiskasvatus- ja esiopetus:
Auran kunnassa varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja esiopetus pidetään toiminnassa. Varhaiskasvatuksen kautta tulee huoltajille kyselyä, kuinka moni lapsi tulee jäämään kotiin eikä osallistu varhaiskasvatukseen ja/ tai esiopetukseen. 

Varhaiskasvatuksen asiakkaita pyydetään ilmoittamaan hoitoaikamuutokset ja poissaolot, jos mahdollista niin suoraan järjestelmään, tekstiviestitse ryhmiin/perhepäivähoitoon ja/tai osoitteeseen: paivakoti@aura.fi. 23.3. jälkeen ilmoitukset tulee osoittaa varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltoselle anita.peltonen@aura.fi/ 040 556 9817. 

Varhaiskasvatus on tänä poikkeusaikana avoinna niille, jotka sen työnsä järjestämiseksi tarvitsevat, kuitenkin niin, että mikäli huoltaja tai jompikumpi huoltajista on kotona, tulee silloin myös lapsi pitää kotona. Lapsen tulee olla ehdottomasti kotona, jos lapsi ei ole hoitokuntoinen. 

Opetus:
Hallituksen linjauksen mukaisesti Auran yhtenäiskoulu, sekä Kirkonkulman koulu, suljetaan 18.3. alkaen. Sulku kestää voimassa olevan linjauksen mukaisesti 13.4. saakka, joten lähiopetus alkaa pyhän jälkeen 14.4. Sulun aikana lähiopetusta järjestetään vain niille oppilaille, jotka opiskelevat 1-3 luokilla taikka joilla on erityisen tuen päätös joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Hallitus linjaa alat tarkemmin tänään, mutta listauksessa ovat mitä ilmeisemmin ainakin seuraavat alat: terveydenhuolto, logistiikka, pelastustoimi, elintarvikeketju, jätehuolto, vesihuolto, siivoajat, lämmöntuotanto, ydinvoima sekä niiden opettajien omat lapset, jotka ovat itse opettamassa tai valvovat esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kummankin huoltajan tulee työskennellä ko. aloilla, jotta 1-3lk oppilas taikka erityisen tuen päätöksellä opiskeleva oppilas voi saada lähiopetusta. Mikäli kumpikin huoltaja työskentelee näillä aloilla heidän lapsensa ovat oikeutettuja lähiopetukseen vain silloin kun kummatkin ovat työtehtävissä. Opetuksen järjestäjä, eli Auran kunta, ei tee tässä asiassa poikkeuksia vaan noudattaa hallituksen linjausta.

Suurin osa oppilaista siirtyy etäopetukseen. Jokainen aine opiskellaan ja opettajat suunnittelevat vuosiluokka ja ainekohtaiset kokonaisuudet, joita tehdään pääsääntöisesti viikon mittaisina paketteina. Tehtävät laitetaan maanantaina Wilmaan tiedotteena ja palautetaan huoltajien/oppilaiden toimesta opettajille sähköpostin välityksenä perjantaihin mennessä. Mikäli opiskeltava aine on sellainen, että siitä ei synny helposti kirjallista tuotosta voi oppilas palauttaa esimerkiksi kuvatiedoston.
Opettajat ovat tavoitettavissa Wilman ja puhelimen välityksellä työjärjestyksen mukaisesti. Huoltajat ja oppilaat voivat olla itsenäisesti opettajaan yhteydessä, jos haluavat tarkennuksia oppisisältöön taikka tarvitsevat (oppilaiden kohdalla) konkreettista apua. Lisäksi osa opettajista käyttää google classroom alustaa, skypeä ja muita etäopetukseen soveltuvia välineitä, joita oppilaiden kanssa on aikaisemminkin käytetty. Tiedostamme koulussa, että osalla kodeista ei ole tietoteknillisiä välineitä. Tästä syystä voitte tulla kuluvan viikon aikana noutamaan kotiin lainaksi tietokoneen. Huoltajan on haettava laite Tuula Matilaiselta (0401272916) kansliasta omaa kuittaustaan vastaan 10-14.00 välisenä aikana. Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Etäopetuksessa oleville mahdollistetaan maksuton kouluruokailu koko etäopetusajan. Käytännön järjestelyt eivät mahdollista ruokailua koululla vaan oppilas voi hakea maksuttoman lounaan omaan eväsrasiaan. Ruokaa on tarjolla 11-12 välisenä ajankohtana, jolloin sisäänkäynti tulee suorittaa pääovien kautta.

Oppilashuolto toimii etänä ja niillä puhelinnumeroilla, jotka ovat Wilmassa. Rehtori ja koulusihteeri siirtyvät osittaiseen etätyöhön ja ovat täten helpoiten tavoitettavissa puhelimitse.

Kaikki opetustoimen järjestettävät matkat, leirikoulut, yökoulut ja muu tämän luontoinen toiminta keskeytetään kunnan johtoryhmän päätöksellä kevätlukukaudeksi. Tämän lisäksi aikaisemman aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti kevätjuhlia ei järjestetä vaan todistukset tullaan keväällä jakamaan kotiluokassa luokanvalvojan toimesta. 

 

Hallituksen linjausten mukaisesti suljetaan 13.4. asti seuraavat toimipaikat ja palvelut: 

 • Liikuntatilat suljetaan toistaiseksi (OP Areena, Yhtenäiskoulun sali, Kirkonkulman koulun sali, Cafesco, tekonurmen ja urheilukentän vuorot peruttu) 
 • Auraamo ja sen kaikki tilat (kokous, teatteri, olohuone ja pop up) ovat suljettuna 18.3.-13.4. Auraamon pop up tilan varaukset siirtyvät myöhemmäksi. 
 • Kulttuurinen nuorisokahvila Cafesco on suljettu 13.4. saakka. Kv-klubi, 5.-6. lk. klubi ja avoimet nuorisoillat on peruttu.  
 • Kaikki vapaa-aika- ja kulttuuritoimen järjestämät tilaisuudet on peruttu 13.4. saakka (yhdistysilta 17.3., teatteriretki 20.3., luento romanikulttuurista 8.4., Tomi Paldaniuksen konsertti 9.4.) 
 • Kirjasto suljetaan 17.3. klo 16 ja omatoimikirjasto palvelee 17.3. klo 21 saakka. Kirjasto (myös omatoimi) on suljettuna ainakin 13.4. saakka. Työntekijät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla.  
 • Auranlaakson kansalaisopiston toiminta on peruutettu toukokuun loppuun saakka. 
 • KinoTourin elokuvanäytökset ovat määrittelemättömällä tauolla, KinoTour tiedottaa näytösten jatkumisesta 
 • Kunnanvirasto on suljettuna 18.3.-13.4. Kaikki asiointi pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnan työntekijät vastaavat suoriin puhelinnumeroihinsa, jotka löytyvät kunnan kotisivuilta, ja myös puhelinvaihde on auki. Asiakastapaamiset ovat mahdollisia etukäteen sopien. Myös kunnantalon muut tilavarukset on peruutettu toistaiseksi. 
 • Sosiaalitoimiston vastaanotot ajanvarauksella. Vastaanottoaikoja ei anneta flunssaoireisille.  
 • Kuntouttavan työtoiminnan tilat suljetaan 18.03.2020 lukien. 
 • Kotihoito varautuu hoitamaan asiakkaidensa välttämättömän hoidon ja huolenpidon sekä lääkehoidon.  

Palveluasumisyksikköihin (Hoivakoti ja Mikonpolun asuntola) ei oteta vierailijoita. Myöskään omaisten vierailut eivät ole sallittuja. 

Palvelukeskuksen ateriapalvelut:
Palvelukeskuksen ruokalasta saa edelleen ruokaa joka päivä klo 11.00 – 12.00.
Aterian saa annospakattuna mukaansa. Ateria sisältää ruuan lisäksi salaatit ja jälkiruuan sekä leivät. Toistaiseksi ei ole noutopöytää. 

Kunnan yhteystiedot
https://aura.fi/yhteystiedot/