Ympäristönsuojelu tiedottaa lietteenkäsittelystä ja omatoimisen lietteenkäsittelyn ilmoitusvelvollisuudesta.

Tiedote on luettavissa myös kunnanviraston ilmoitustaululla.