Aurassa on neljä ulkoluistelukenttää työn alla, osassa jäädytys aloitettu jo perjantaina ja osassa maanantaina.

Kentät pyritään saamaan luistelukuntoon perjantaihin 3.12.2021 mennessä.
Auran yhtenäiskoulu (Urpontie 2):
-Pikku kaukalo
-Iso kaukalo
Valmistuvat torstaina.
Luistelukoppi avataan sen mukaan, kun jäät on kunnossa. Koronarajoitukset huomioitava.
Kirkonkulman kenttä (Käyräntie 8)
Luistelukenttä on ollut kunnossa maanantaista alkaen.
Auran kirkonkulman kyläyhdistys hoitaa kenttää.
Keskuspuisto (Nikkarinkuja 8)
Valmistuu torstaina.
Maijantien puisto (Maijantie 17)
Valmistuu torstaina.
Auran kuntoilijat hoitaa kenttää.