Kunnanjohtajan tiedote Auran kunnan Pride-liputuksesta
24.8.2023

Auran kunta järjesti ensimmäistä kertaa Pride-liputuksen maanantaina 21.8.2023. Liputus perustui kunnanhallituksen päätökseen, jonka taustalla oli valtuustoaloitteen pohjalta tekemäni päätösehdotus liputtamisesta yhtä aikaa Turun Pride-viikon kanssa ajalla 21. – 27.8.2023. Kunnanhallitus päätti äänin 6 – 0 liputtaa yhtenä päivänä.

Haluamme korostaa, että tässä liputuskohussa kärsijäksi on joutunut yrittäjien ammattiryhmä ilman omaa syytään. Auran Yrittäjät ry:llä ei ole kunnan liputuspäätöksen kanssa mitään tekemistä, kuten ei yrittäjillä yleisesti muutenkaan. Se, että muutama liputuksen vastustaja on ollut yrittäjä, on ollut sattumaa.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset määrittelevät vähimmäistason, jolla ihmisoikeuksia on suojattava. Suomessa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia täydentävät perustuslaissa määritellyt perusoikeudet. Niillä tarkoitetaan oikeuksia, jotka on turvattu perustuslaissa kaikille ihmisille. Perustuslain 6.2 §:ssä todetaan, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys. Auran kunnan päätös liputtaa Pride-lipulla on arvovalinta yhdenvertaisuuden puolesta. Eri sidosryhmien osallistamista tukeva toiminta on kunnan strategiassa annettu palvelulupaus, jonka tarkoitus on tuoda lisäarvoa ihmisten elämään, ei ottaa muilta pois.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus esimerkiksi kuntalaisaloitteen kautta tehdä esityksiä vaikkapa eri väestöryhmien noteeraamiseen liittyvistä liputuskäytännöistä tai vähemmistöjen oikeuksien edistämisestä. Lisätietoa kuntalaisaloitteen tekemisestä löytyy netistä (kuntalaisaloite.fi). Myös me viranhaltijat autamme tarvittaessa. Auran kunnan liputuskäytännöistä saa lisätietoa kunnan verkkosivulta tai kunnanvirastosta kysymällä.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus mielipiteeseen eri asioissa ja toisaalta myös vapaa harkinta sen suhteen, miten mielipiteen ohjaamana käyttäytyy. Auran kunta viestii kunnan asioista verkkosivujen lisäksi omilla sosiaalisen median alustoilla. Kommentointimahdollisuutta kunnan julkaisuissa rajoitetaan, mikäli riski asiattomasta tai toisia loukkaavasta kommentoinnista arvioidaan korkeaksi. Eri someyhteisöissä käytäviä keskusteluja seuraamme yleisellä tasolla ja mahdollinen kommentointi näillä alustoilla tehdään yksityishenkilönä.

Tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeen asian käsittely kunnan osalta somessa päättyy. Kasvotusten käytävää keskustelua varten voi allekirjoittaneen kanssa sopia ajan erikseen.

Ystävällisesti,

Terhi Källi

kunnanjohtaja