Auran kunta on asettanut vuodelle 2023 tavoitteeksi ilmasto-ohjelman laadinnan ja hyväksymisen. Ilmasto-ohjelma on aloitettu laatimaan yhdessä Auranmaan kuntien ja Valonian kanssa.

Ilmasto-ohjelman laadinnan tueksi julkaistaan kuntalaisille suunnattu ilmastokysely, jolla kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä ilmasto-ohjelmaan liittyen. Kyselyn vastauksia hyödynnetään ilmasto-ohjelman laadinnassa.

Siirry kyselyyn TÄSTÄ

Vastausaikaa on 10.3.2023 – 3.4.2023.

Ilmasto-ohjelma sisältää Auran kunnan ympäristö- ja ilmastopoliittiset tavoitteet vuoteen 2030 sekä toimenpidekokonaisuudet. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Ohjelmaa valmistellaan kunnan sisäisessä työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja Terhi Källi ja ohjelmatyön etenemisestä ja valmistelusta vastaa tekninen toimiala.