(På svenska nedan).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 23.11.2021

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ottaa laajan etätyösuosituksen jälleen käyttöön nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, sekä sisällä, että ulkona, joissa ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä. Tämä koskee myös rokotettuja henkilöitä.

– Useita viikkoja tilanne on mennyt huonompaan suuntaan ja nyt meidän on toimia, jotta tartunnat saadaan laskuun, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Etätyösuositus vähentää myös työpaikkaliikennettä ja muiden kontaktien määrää. Etätyösuositus ei velvoita työnantajia, vaan se on vahva suositus.

Maski myös rokotetuille

Suunenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sisä- ja ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä, sillä he voivat kantaa virusta, myös oireettomana.

– On paljon työpaikkoja, missä ei voida tehdä etätyötä ja näissä pitäisi ottaa mahdollisimman laajasti kasvomaski käyttöön, sanoo Pietilä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositus on voimassa peruskoulun 4. luokasta lähtien.

Terveysturvalliset käytännöt tulee muistaa kaikissa tilanteissa, missä ihmiset kokoontuvat: riittävät turvaetäisyydet, kasvomaski ja desinfioiva käsihuuhde käyttöön. Myös päiväkotihoidossa ja peruskouluissa henkilökunnan täytyy huolehtia kasvomaskin käytössä.

– Nyt on paljon tartuntoja lapsilla ja nuorilla, joten varsinkin rokottamattomat lapset täytyy suojata, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Ravintoloihin koronapassi kelloa katsomatta

Koronakoordinaatioryhmä toivoo, että valtioneuvosto arvioi mahdollisuutta nykyistä tehokkaampiin keinoihin estää ravintoloissa tapahtuvia tartuntoja. Koordinaatioryhmä puoltaa koronapassin käyttöä ravintoloissa ilman aikarajaa.

– Koronapassi tulisi olla käytössä ravintoloissa koko aukioloajan, koska virus ei katso kelloa, Rintala sanoo.

Koordinaatioryhmä puoltaa ylipäätään koronapassin laajaa käyttöä yleisötilaisuuksissa ja –tiloissa, lain sallimissa rajoissa.

Varovaisuutta pikkujoulun viettoon

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee pikkujoulujuhlia järjestettävän niin, että koronapassia voidaan edellyttää osallistujilta. Tämä onnistuu esimerkiksi ravintoloissa järjestettävissä tilaisuuksissa.

Tyksissä on tänään 23.11.2021 hoidossa kaiken kaikkiaan 16 koronapotilasta, joista viisi on tehohoidossa.

THL:än eilen ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 250, mutta kasvaa koko ajan.

 

Lisätietoja: johtajaylilääkäri Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi ja puh. 050 515 0615 ja ylilääkäri Esa Rintala esa.rintala@tyks.fi ja puh. 040 583 5103.

 

Coronakoordinationsgruppen rekommenderar omfattande distansarbete i Egentliga Finland

Coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland tar åter i bruk rekommendationen om omfattande distansarbete på grund av coronaläget som snabbt försämrats. Näs-munskydd ska användas i alla situationer både inomhus och utomhus, om det inte går att hålla tillräckligt anstånd till andra människor.  Detta gäller också personer som vaccinerats.

– Läget har försämrats under flera veckor och nu måste vi agera för att få smittspridningen att sjunka, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Rekommendationen om distansarbete kommer också att minska på trafiken till och från arbetsställena och andra kontakter.  Rekommendation gällande distansarbete är inte förpliktande för arbetsgivarna, utan det är frågan om en stark rekommendation.

Näs-munskydd också åt vaccinerade

Näs-munskydd rekommenderas överallt där människor umgås med varandra inomhus och utomhus ifall tillräckligt avstånd inte kan tas. Denna rekommendation gäller också vaccinerade personer – de kan ju vara symtomfria virusbärare.

– Det finns många arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt, och på dessa arbetsplatser bör näs-munskydd användas i så stor utsträckning som möjligt, säger Pietilä.

Rekommendationen om näs-munskydd gäller i skolor och läroverk från och med grundskolans klass 4.

Överallt där människor möter varandra måste en hälsotrygg praxis följas i alla situationer: tillräckligt säkerhetsavstånd, näs-munskydd och desinficerande handsköljning ska tas i bruk. Personalen i dagisarna och i grundskolan måste också se till att näs-munskydd används.

– Smittfallen bland barn och ungdomar är just nu många, och därför är det särskilt viktigt att ovaccinerade barn skyddas mot smitta, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Med covidintyg på krog, utan tidsbegränsning

Coronakoordinationsgruppen uttrycker sin önskan att statsrådet skulle bedöma möjligheterna att vidta effektivare smittskyddsåtgärder för att hindra smittspridningen på restauranger. Koordineringsgruppen förespråkar användningen av covidintyg (coronapass) utan tidsgränser på restauranger.

– Covidintyget borde vara i användning hela tiden då restaurangerna är öppna – viruset tittar ju inte på klockan, säger Rintala.

Koordinationsgruppen rekommenderar överlag att covidintyget tas i omfattande bruk vid olika evenemang och i allmänna utrymmen i den utsträckning som lagen tillåter.

Försiktig under lillajul!

Coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland rekommenderar att lillajulsfesterna ordnas så att det går att kräva covidintyg av alla deltagare. Detta går att ordna bland annat på fester som ordnas på restaurang.

Idag 23.11.2021 ligger totalt 16 patienter inne för vård på ÅUCS, fem av dem på intensivvårdsavdelningen.

Igår meddelade Institutet för hälsa och välfärd THL att incidensen för coronasmitta per 100 000 invånare ligger på 250 inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och att incidensen ökar hela tiden.

 

Mer information:  chefsöverläkare Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi och tfn 050 515 0615 och överläkare Esa Rintala esa.rintala@tyks.fi och tfn 040 583 5103.