Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn juuri julkaistut tulokset ovat parantuneet huomattavasti Auran kunnassa

Auralaiset lapset viihtyvät sekä koulussa että kotona. Oppilaat kokevat tulevansa kiusatuksi huomattavasti vähemmän kuin ennen ja osallistuvat itse vähemmän toisten kiusaamiseen. Lapset eivät pelkää välituntitilanteita ja tulevat hyvin toimeen oman luokanopettajan kanssa. Suurin osa lapsista ei koe koskaan tulevansa kiusatuksi ja pystyvät keskustelemaan omien huoltajiensa kanssa. Koulukiusaamisen osalta tulokset ovat erinomaisia: Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa: 16.7% 2017 ja 5.1% 2019, jolloin koulukiusattuna olemisen prosenttiluku on laskenut 11,6 %:ia.

HUOM! Ei lainkaan kiusattujen osuus 61.5% 2017 ja 70.9% 2019.

Auran yhtenäiskoulu oli koulukiusaamisen osalta kyselyssä Auranmaan kuntien alhaisimmalla prosentilla sekä sai Varsinais-Suomen kolmanneksi parhaat tulokset heti Ruskon ja Mynämäen jälkeen.

 

Elämään tyytyväisten osuus noussut               2017                   42.3%                 2019                   58.4%

Ei syö aamupalaa:                                                2017                   31.6%                 2019                   24.1%

Pitää koulunkäynnistä:                                        2017                   79.7%                 2019                   80.8%

Välitunnit pelottavat:                                                                                                  2019                    0%

Tulee hyvin toimeen opettajan kanssa:                                                                   2019                    81%

Vanhempien kanssa keskusteluvaikeuksia:      2017                   3.9%                   2019                    1.3%

Vanhemmat tukevat ja kannustavat usein:                                                             2019                    85.9%

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa:    2017                    16.7%                 2019                   5.1%

HUOM! Ei lainkaan kiusattujen osuus               2017                   61.5%                 2019                    70.9%

Ei ole osallistunut muiden lasten kiusaamiseen: 2017           74.3%                 2019                    85.9%

 

Mikä on Kouluterveyskysely?

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Kysely koski 4.-5. luokan oppilaita.

Lähteet:

Kuntakohtaiset Kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavissa THL:n sähköisestä tulospalvelusta. Vuoden 2019 kuntakohtaiset tulokset julkaistiin 17.9.2019. Tulospalvelun verkko-osoite on

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia

THL- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely