Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on jäteasetuksen (978/2021) mukaan tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä vakituista että vapaa-ajan asumista.

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa, joka löytyy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta, osoitteesta  https://raportointi.lsjh.fi/sahas.jsp Jätelautakunta on virallinen rekisterinpitäjä kompostointiin liittyen.

Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, voi ilmoituksen tehdä tulostettavalla lomakkeella (LATAA TÄSTÄ). Täytetyn lomakkeen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi tai postilla osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki, PL 355, 20101 Turku.

Lisätietoa aiheesta löytyy LSJH:n kotisivuita www.lsjh.fi sekä jätehuoltolautakunnan tiedotteesta
https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset/biojatteen-kompostointi-ja-kompostoinnista-ilmoittaminen

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä pelkän puutarhajätteen kompostoinnista eikä se velvoita kompostoinnin aloittamiseen Auran kunnassa.

Kosken Tl Ympäristönsuojelulautakunta