KUULUTUS 16.6. – 31.8.2020

Kunnanhallitus (8.6.2020 §103) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa 31.8.2020 asti.

Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/yleiskaava koko kaavaprosessin ajan.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura,  jättämällä kunnanvirastoon os. Nikkarinkuja 24, Aura tai sähköpostitse kunta(a)aura.fi 31.8.2020 mennessä.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 25.8.2020 klo 18.00 alkaen Aurasalissa, Urpontie 2. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan sähköisesti tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/EB3D4FA3752F6A02 tai kunnan keskukselle puh. 02 486 430 mahdollisten koronarajoitusten vuoksi. Ilmoittautumisessa on ilmoitettava yhteystieto mahdollisten muutosten vuoksi.

Aurassa 16.6.2020

Kunnanhallitus