KUULUTUS 24.5. – 30.6.2019

Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön. Kunnanhallitus (13.5.2019 § 99) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/yleiskaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja riittävyydestä mielipiteitä.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle PL 24, 21381 Aura,  jättämällä kunnanvirastoon os. Nikkarinkuja 8, Aura tai sähköpostitse kunta(a)aura.fi.

Aurassa 24.5.2019

Kunnanhallitus