Ohjeet sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden käyttäjille.

Sosiaalihuoltolaki

Vammaispalvelulaki