Tekninen toimi on tehnyt verkostoselvityksiä vesihuoltoverkoston alueella. Näiden selvitysten pohjalta on päädytty siihen, että alueittain kiinteistöiltä pyydetään kirjallisia selvityksiä vuotovesien johtamisesta pois tonteilta.

Selvityksiä aletaan pyytämään maaliskuusta 2019 alkaen.

Tekninen toimi avustaa haluttaessa kiinteistöjä selvitysten laatimisessa.

Kiinteistöille lähetetään kirje, jossa olevaan karttaan voi merkitä vuotovesien johtamisen pois tontilta.

Lisätietoja rakennusmestari Pentti Urho, p. 0500 326088.