Tiedote koskien Jari Sillanpään konserttia Auran Nuortentalolla

Uutisissa on tullut esille Jari Sillanpään esiintyminen 15.12. Auran Nuortentalolla.
Auran Nuortentalo on itsenäinen toimija, joka päättää tilojensa käytöstä ja vuokraamisesta omien periaatteidensa mukaisesti. Auran kunnalla ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Tämä on kunnan tiedote kyseisestä asiasta, kunta ei liity asiaan millään tavalla.