VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ULKOMAINONTA

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla saadaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 8.5.2019.

Kunnan vaalimainoskehikot on pystytetty Asemanseudun torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Kunta pystyttää 9 kehikkoa, yhdessä kehikossa on 3 kaksipuolista mainospaikkaa kooltaan 80x120x0,6cm. Asemanseudulle pystytetään 6 kehikkoa, joista riittää yksi kaksipuolinen mainospaikka seitsemälletoista (17) ehdokkaita asettavalle taholle. Kirkonkulman koululle pystytetään 3 kehikkoa, joista riittää yksi kaksipuolinen mainospaikka yhdeksälle (9) taholle . Yksi mainospaikka Asemanseudun kehikoista varataan keskusvaalilautakunnan käyttöön ennakkoäänestyspaikasta ja sen aukioloajoista tiedottamiseen.

Kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla, esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen, että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain ja 6 §:n ja tieliikennelain 56 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimivan pääkirjaston ja varsinaisena äänestyspaikkana toimivan kunnanviraston välittömään läheisyyteen niin, että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen.

Liikenneviraston ohjeet tienvarsimainonnasta.

Koska kunnalla on rajallisesti vaalikehikoita ja ehdokkaita asettavien puolueiden määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien vaaleista, tänä vuonna vaalimainospaikkoja on arvioitu riittävän  lähtökohtaisesti yksi kullekin puolueelle. Koska kaikki ehdokasasettajat eivät tuo vaalimainoksiaan kehikoihin samanaikaisesti, niin toivomme, että puolueet noudattavat yllä olevia ohjeistuksia eivätkä vie toisilta paikkoja, vaikka vaalikehikoissa näyttäisikin olevan tilaa.  Tyhjäksi jääneitä mainospaikkoja saa täyttää vapaasti 15.5. alkaen.

 

AURAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

vaalit(a)aura.fi

Kunnan vaalisivu