Auran kunta toteutti vuodenvaihteen tienoilla kyselyn Auran kylien asukkaille kiinnostuksesta hankkia nopea valokuituyhteys. Vastauksia kyselyyn saatiin yli 60 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Tammikuun lopulla järjestimme operaattoreille avoimen markkinavuoropuhelun ja kävimme keskustelua yhteistyöstä yhteyksien laajentamiseksi. Parhaiten auralaisten kysyntään vastasi alueella jo toimiva Lounea. Kunnan rooli on olla aktiivinen kumppani esimerkiksi viestinnässä sekä kuntalaisten että operaattorin suuntaan.

Lounea on jo lähtenyt aktiivisesti edistämään verkon laajentamista. ”Auran kunta on ottanut aktiivisen roolin ja tuonut operaattoreille tiedoksi, että kunnan alueella on kysyntää nopeille ja toimintavarmoille valokuituyhteyksille. Kyselyjä tuli sekä haja-asutus, että taajama-alueilta.

Me Lounealla jatkamme mielellämme yhteistyötä ja kehitämme Auran kunnan tietoliikenneyhteyksiä. Olemme jo rakentaneet kunnan alueelle kattavan verkon. Taajama-alueilla onkin mahdollisuus tilata liittymä saman tien ja päivittää näin oman kiinteistön tietoliikenneyhteydet. Olemme valmiita laajentamaan alueita asukkaiden kysynnän perusteella. Olemme johdonmu-kaisesti rakentaneet valokuituverkon myös uusille kaava-alueille, näin toimimme myös jatkossa.

Meillä on parhaillaan meneillään kampanja jo rakennetun verkon alueelle, joten liittymä kannattaa hankkia nyt huippuedulliseen hintaan. Olkaa yhteydessä, palvelemme mielellämme. Nämä liittymät toimitetaan jo tänä vuonna, kunhan maa sulaa ja kaivuu on taas mahdollista.

Oman kiinteistön tilanteen voi helposti tarkistaa osoitteessa: kuitusaatavuus.lounea.fi

Kysynnän perusteella olemme avanneet myös uusia myyntialueita taajaman ulkopuolelle. Alueet kulkevat keskustasta Kirkonkulmalle ja siitä Lietoon päin Turuntien ja Vanhan Tampereentien suuntaisesti. Alueiden kartat löydätte kotisivuiltamme. Näiden alueiden rakentaminen edellyttää riittävän tilausmäärän lisäksi myönteistä tukipäätöstä, jotta rakentaminen on mahdollista. Nyt kannattaakin toimia nopeasti ja varmistaa sopimus oman kiinteistön osalta. Ulkopuolinen EU-hankerahoitus mahdollistaa liittymän tarjoamisen samaan hintaan kuin taajama-alueille 1490 €. Tukihankkeiden aikataulut ovat tiukkoja ja tarvitsemme asukkailta päätöksiä jo maaliskuun loppuun mennessä. Tuen saamisen kannalta on tärkeää, että alueen tilaukset tehdään nyt, tilaisuus ei välttämättä toistu. Rakentamispäätökset tehdään nopealla aikataululla ja verkkojen rakentaminen toteutuu vuonna 2025. Liittymäsopimukset ja maksuehdot neuvotellaan jokaisen tilaajan kanssa erikseen. Kustannukset tietysti realisoituvat vasta kun liittymä on toimitettu ja palvelut käytössä. Valokuituliittymän hankinta on investointi omaan kiinteistöön ja näin ollen asennustyön osuuteen voi hakea verotuksessa kotitalousvähennystä. Auran kunta ei osallistu valokuituhankkeen rahoitukseen.

Nykyaikaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentuminen haja-asutusalueille vaatii monitahoista yhteistyötä ja aktiivisuutta. Niin me Lounealla kuin Auran kunta kehotammekin hankealueiden asukkaita toimimaan nyt, näin varmistamme alueiden kehityksen tietoliikenneyhteyksien osalta. Mikäli oma kiinteistö ei osu alueelle eikä saatavuutta juuri tällä hetkellä ole, ei kannata huolestua, vaan rekisteröidä oma osoite järjestelmäämme. Käytämme tätä tietoa alueiden suunnittelussa nyt ja jatkossa.”

Lisätiedot tukihankealueista: www.lounea.fi/aurankylat

Lisätietoa Lounean paikallisilta yhteyshenkilöiltä

Petri Mäkitalo
044 7733 235 petri.makitalo@lounea.fi

Erkki Hiltunen
044 7733 535 erkki.hiltunen@lounea.fi

Jukka Kankaanpää
044 7733 349 jukka.kankaanpaa@lounea.fi

Auran kunnan yhteyshenkilö

Terhi Källi
040 630 5340 terhi.kalli@aura.fi