Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle.

Uudistuksen myötä Auran perusturvan yksiköt henkilöstöineen  siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan hallinnoitavaksi. Kiitämme ja muistamme siirtyvää henkilöstöä Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Palveluihin ei tule tässä vaiheessa suuria muutoksia

Palvelut asiakkaille jatkuvat vuoden alusta pääasiassa samalla tavalla kuin aiemminkin ja asioit pääasiallisesti oman asuinkuntasi tutuissa palveluissa ja toimipisteissä tuttujen ammattilaisten kanssa. Puhelinnumerot pysyvät samoina, mutta kunnan vaihde ei enää vuodenvaihteen jälkeen välitä sote-palveluiden puheluita, vaan puhelut ohjautuvat hyvinvointialueen vaihteen kautta p. 02 772 3111.

Kaikki hyvinvointialueen palvelut löytyvät Varhan verkkosivuilta. Sivusto on alkuvaiheessa suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan. Jatkossa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen laskutusohjeet 1.1.2023 alkaen

Myös laskutusosoitteet ja -ohjeet muuttuvat vuoden 2023 alusta lähtien sote- toimitusten ja palveluiden osalta ja laskut tulee lähettää suoraan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Toimittajia eli laskuttajia pyydetään kiinnittämään huomiota muun muassa siihen, että verkkolaskuosoitteet muuttuvat niiden tavaroiden ja palvelujen laskuttamisen osalta, joiden tilaus ja/tai toimitus toteutuu vuonna 2023.

HUOM! Auran kunnan muiden yksiköiden verkkolaskuosoite pysyy 1.1.2023 lukien samana kuin aiemminkin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen laskutusohjeet

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakaspalautejärjestelmä

1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on luotu yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä, joka otetaan koko-naisuudessaan käyttöön 1.1.2023. Palautekanavien kautta saadaan tietoa asiakkaiden kokemuksista palveluiden toimivuudesta. Tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden kehittämisessä.

Varsinaissuomalaiset voivat antaa palautetta kaikista Varhan palveluista Varhan nettisivuille tulevan palautekanavan kautta. Palauteosio avautuu nettisivuilla viimeistään 1.1.2023. Palautetta voi antaa seuraa-vien osoitteiden kautta: www.varha.fi/palaute www.varha.fi/respons www.varha.fi/feedback