Auran kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut liittyvät osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen. Myös laskutusosoitteet ja -ohjeet muuttuvat vuoden 2023 alusta lähtien sote- toimitusten ja palveluiden osalta ja laskut tulee lähettää suoraan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Toimittajia eli laskuttajia pyydetään kiinnittämään huomiota muun muassa siihen, että verkkolaskuosoitteet muuttuvat niiden tavaroiden ja palvelujen laskuttamisen osalta, joiden tilaus ja/tai toimitus toteutuu vuonna 2023.

HUOM!
Auran kunnan muiden yksiköiden verkkolaskuosoite pysyy 1.1.2023 lukien samana kuin aiemminkin.

Varsinais-Suomen hyvinvointilueen laskutusohjeet