05.02.2021
Väylävirasto päätti: Aurajoentie on nyt virallinen matkailutie!

Väylävirasto on odotetusti tehnyt joulukuussa jätettyyn hakemukseen 26.1 puoltavan päätöksen ensimmäisestä uudesta matkailutiestä yli vuosikymmeneen. Aurajoentie on ainutlaatuinen tie kansallismaisemassa ja siitä povataan hyvää haastajaa suositulle Saariston Rengastielle. Samassa päätöksessä hyväksyttiin pöytyäläissyntyisen kuvataiteilija Marjaana Nukarisen piirtämä visuaalinen tunnus matkailutie-liikennemerkkiin.  

Väyläviraston päätöksen mukaan matkailutieksi hyväksyttävän tiejakson kriteerit täyttyivät: Tie on yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus, ja sillä on tien liikenteelliseen merkitykseen nähden matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä sekä alueen elinvoimaa tukeva merkitys. “Tämä päätös on omiaan parantamaan matkailutien kuntien elinvoimaisuutta, kun nyt hyödynnämme tämän kortin täysimääräisenä. Ainutlaatuinen kansallismaisemaan sijoittuva tie pitää nähdä voimavarana, josta ammentaa paitsi matkailuelinkeinoille myös muille yrityksille ja asukkaille ”, hehkuttaa hankkeen puuhanainen Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio.

Päätöstä tuki Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen Suoma ry:n lausunto, jonka mukaan matkailutie tuo selkeää lisäarvoa sen vaikutuspiirin matkailutarjonnalle ja toimii siten hyvänä ponnahduslautana matkailuliiketoiminnan kehittämiselle. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Komu painottaa lausunnossaan, että uusi matkailutie tulee nostaa hyvin esiin alueellisessa markkinoinnissa. Auranmaa-säätiön pj Anna Rauhansuu kuvailee tulevaa: “Tiestä tulee varmasti alueellisen matkailun kärkiteema. Mielestäni tämä on mahtava kansallinen vetonaula myös asukas- ja yritysmarkkinointiin. Haluamme osallistaa kaikki alueen toimijat tien hyödyntämiseen omasta näkökulmastaan. Ikiaikaiseen kansallismaisemaan sijoittuva matkailutie on meille kaikille suuri ylpeyden aihe.”

Tiehankkeessa mukana ovat Oripään, Pöytyä, Aura ja Liedon kunnat. Aurajoen Matkailutien esiselvitys -hanke päättyi vuoden vaihteessa ja uusi Aurajoentie herää eloon -hanke on jo vireillä. “Uudet verkkosivut ovat rakenteilla ja kun päätös hankerahoituksesta tulee, ensimmäisessä vaiheessa teetämme opastussuunnitelman ja uuden investointihankkeen avulla pystytämme viralliset matkailutiekyltit”, kertoo hanketta menestyksekkäästi luotsannut Päivi Joki-Heiskala. “Alueella on herännyt ilahduttavan paljon kiinnostusta eri tapahtumien järjestämiseen ja matkailuelinkeinojen käynnistämiseen. Nyt kokoamme kaikki toimijat yhteen ja pidämme starttipalaverit sekä yrittäjille että yhdistyksille.” kuvailee puolestaan Alkio tien ensiaskelia.

Tien tiimoilta on lanseerattu jo tunniste #meidänmatkailutie, millä halutaan osallistaa kaikki toimijat rakentamaan yhdessä yhteistä matkailutietä.

#meidänmatkailutie
#tiekansallismaisemaan
#aurajoentie

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Päivi Joki-Heiskala paivi.joki-heiskala@aura.fi 050 309 9498 Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio, Auran kunta anna-mari.alkio@aura.fi 050 582 4757

Anna Rauhansuu, pj, Auranmaa-säätiö anna.rauhansuu@gmail.com 044 570 0422

Leader-osarahoitteisen Aurajoen Matkailutien esiselvitys -hankkeen päämääränä oli luoda puitteet uuden matkailutien perustamiseksi Aurajoen länsirantaa kulkevalle historialliselle Varkaantielle. Tämä hyvin vanha tie alkaa Turun Suurtorilta, kulkee Raunistulan kautta ja Maarian kirkon ohi kohti Auraa (tie 222). Tie kulkee Turun jälkeen mm. Liedon kunnan alueella, Auran keskustaajaman ja Pöytyän Riihikosken läpi ja päättyy Oripään keskustaajaman pohjoispuolelle. Tiellä on pituutta noin 70 km. Varkaantie kuuluu museoviraston luokkaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunniteltu matkailutie kulkee Turusta Oripäähän asti valtakunnallisesti arvokkaalla Aurajokilaakson maisema-alueella. 

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 23 000 , joihin on haettu 80 %:n tukea EU:n maaseuturahastosta Leader-toimintaryhmien Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n (77 %) ja Varsin Hyvä ry:n (23%) kautta. Hanketta hallinnoi Auran kunta ja omarahoitus (20 %) tulee Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään kunnilta. Hankeaika oli 10.4.-31.12.2020. Hankkeeseen on palkattu osa-aikaiseksi hankekoordinaattoriksi Päivi Joki-Heiskala.