Auran kunnan vesi on pohjavettä, joka johdetaan Auran ja Pöytyän yhteiseltä vedenottamolta Oripäästä. Veteen ei lisätä mitään lisäaineita, vaan se on sellaisenaan hyvänlaatuista.

Veden kokonaiskovuus Aurassa on 0.76 mmol/l, joka vastaa dH-arvoa 4,3, eli vesi on pehmeää.

Joskus vesijohtoverkko joudutaan sulkemaan jollakin alueella, kun putkistoja uusitaan, vuotokohtia korjataan tai verkostoa huuhdellaan. Käyttökatkoista ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista. Yhtäkkisistä vikatilanteista ja niiden aiheuttamista käyttökatkoista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian kunnan nettisivuilla.

Muista sulkea hana vaikkei vettä tulisikaan.

Vesikatkon aikana, kun putkistoa korjataan, vedentulo lakkaa tai vedenpaine saattaa vaihdella.

Vesikatkon jälkeen vesijohtovesi saattaa olla sameaa. Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista, korjaustöiden yhteydessä vesijohtoverkostoon on päässyt ilmaa. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu astiassa seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma voi myös aiheuttaa poistuessaan putkistossa kolinaa ja vedenpaineen vaihtelua.

Vesikatkon jälkeen vesijohtovesi saattaa olla myös ruskeaa. Katkot saattavat irrottaa johtoihin kertynyttä sakkaa, joka värjää veden. Sakan irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut. Sakat saattavat aiheuttaa vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja värjätä vaaleata pyykkiä.

Esteettiset seikat, kuten veden sameus ja värjääntyminen ruskeaksi eivät periaatteessa ole terveydelle vaarallisia, mutta veden juomista kannattaa silti välttää kunnes haitta poistuu. Haitta poistuu esimerkiksi juoksuttamalla vettä, kunnes se on väritöntä ja kirkasta.

Auran kunnan vesijohtoverkoston veden laatua tutkitaan säännöllisesti otettavilla näytteillä. Näytteiden otosta ja raporttien teosta huolehtii Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Auran kunnan vesijohtoverkostoa ja vesilaitoksia valvotaan automaattisella hälytysjärjestelmällä.