Mitä pihavierailu ja hoidettu piha-alue tarkoittavat susitilanteissa?

Suden pihavierailulla viitataan tilanteeseen, jossa susi tai suden jäljet havaitaan hoidetun piha-alueen ulkopuolella tai tiellä, kuitenkin alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta. Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.

Lue lisää osoitteesta https://poliisi.fi/-/mita-pihavierailu-ja-hoidettu-piha-alue-tarkoittavat-susitilanteissa-