Noudatamme kaikissa toiminnoissamme Suomen hallituksen ja viranomaisten linjauksia ja ohjeita sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen voimassa olevan ohjeen mukaisesti asumispalveluyksiköissä asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Asumispalveluyksiköissä lähiesimies vastaa vierailujen toteuttamisesta. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asukkaiden luona vierailu mahdollisestaan erityisjärjestelyin. Vierailujen rajoituksia arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti valtakunnallisen ja alueellisen tilanteen mukaan.

Vierailussa huomioitavat asiat:

  • Sovi vierailusta etukäteen soittamalla Hoivakotiin: hoitajat 040 1308711 tai vastaava sairaanhoitaja 040 5045248
  • Vierailulle voi tulla 1-2 läheistä
  • Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana
  • Vierailut tapahtuvat ensisijaisesti ulkona. Sisätiloissa tai asukashuoneessa tapahtuva vierailu järjestetään ainoastaan, mikäli ulkona vierailu ei ole mahdollista.
  • Vierailijan tulee huolehtia käsihygieniasta, pitää 1-2 metrin turvaväli asukkaaseen ja henkilökuntaan sekä käyttää vierailun ajan suunenäsuojainta. Suunenäsuojaimia ja käsidesiä saa henkilökunnalta.
  • Henkilökunta opastaa vierailijaa käsihygieniassa ja suojainten käytössä, mikäli se on tarpeen
  • Vierailija voi ulkoilla asukkaan kanssa, jos 1-2 metrin turvavälin noudattaminen on mahdollista

Asumispalveluyksiköiden sisätiloihin tehdään turvallinen tapaamistila, jossa vierailut järjestyvät ilmojen viilentyessä. Toivomme kaikkien vierailijoiden noudattavan ohjeita, jotta voimme taata turvallisuuden kaikille osapuolille.

 

Lisätietoja antavat

Sirpa Kunnas sosiaalijohtaja 040 5572761

Henriikka Laine vastaava sairaanhoitaja 040 5045248