Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätökset on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.
Viranhaltijapäätökset löydät täältä.

Salassa pidettäviä tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyydensuojan tai liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista.