Yksinyrittäjille suunnatun toimintatuen haku on käynnissä. Auralaisia hakijoita on tähän mennessä ollut 20. Rekisterimme mukaan hakijoita voisi kuitenkin olla huomattavasti suurempi määrä. Jos siis täytät tuen saamisen ehdot etkä ole vielä ehtinyt tehdä hakemusta, kannattaa toimia ja hakea tukea nyt. Kesälomakausi saattaa viivyttää käsittelyä, siksi kannattaa hakemus tehdä vielä kesäkuun aikana.

Yksinyrittäjätuki on valtion avustusta, joka jaetaan kuntien kautta. Tuen summa on kiinteä 2000 € hakijaa kohti. Tukea myönnetään päätoimiselle yksinyrittäjälle, joka on YEL-rekisterissä tai jolla on yrittäjätuloa tai laskutusta vähintään 20 000 euroa.

Avustuksen saamisen ehtona on, että

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja
  • yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Tukea voi hakea 31.8.2020 saakka linkistä https://hakulomake.hakosalo.fi/auranmaa/BDGDZVH68A

Lue myös aikaisemmat ohjeet https://aura.fi/ajankohtaista-yrittajalle/yksinyrittajantuki-on-avattu-auran-kunnassa-15-4-2020/

Lisätietoja:

Anna-Mari Alkio
kehittämisjohtaja
Auran kunta
040 6310 464
anna-mari.alkio@aura.fi