Yrittäjä! Tule kuulemaan, miten Leader-toiminnalla voidaan tukea investointeja, kokeiluhankkeita sekä yhteistyöhankkeita.

Tilaisuudessa Leader yritystuista on kertomassa Leader Jokivarsikumppaneiden toiminnanjohtaja Taina Sainio.

Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Tilaisuuden järjestää Auran, Kosken Tl ja Marttilan kuntien yrityspalvelut.

Liity mukaan https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YyMmJhZGUtMTNlZC00MTVlLTgwNTAtZTc4NzVjZjEwNjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce2e41f7-debb-499a-a496-5004b81b3ede%22%2c%22Oid%22%3a%22c7bec663-a1bd-4246-9891-4c682d4f648b%22%7d