Ehdota Auraamon seinätaideteokselle nimeä. Ehdota nimeä 31.7. mennessä täyttämällä Forms-kysely tai jättämällä Auraamon postilaatikkoon (löytyy olohuoneesta) nimiehdotus perusteluineen. Toivottavaa olisi saada nimiehdotuksiin lyhyt mietelmä, miksi tähän ehdotukseen päädyit. Kiitos osallistumisesta!

Nimiehdotukset pisteyttää työryhmä, jonka jälkeen nimiehdotusten voittaja julkaistaan elokuussa.

Lue lisää taideseinästä:
Vanhasta Valintatalosta kuoriutui kunnan kaikkien yhteinen monitoimitalo, jossa on toimintaa joka lähtöön. Auraamon monitoimitalo onkin edistyksellinen esimerkki kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välisestä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä. Auraamon julkisivulle toivottiin kuitenkin kuntalaisten toimesta uutta ilmettä ja ideaan tarttui kuvataiteilija Minna Vainio. 

Viime elokuussa järjestetyn Aurajoentien kulttuurirallin yhteydessä kuvataiteilija Minna Vainio haastatteli ihmisiä ja kysyi Kulttuuriralliin osallistujilta, mitä haluttaisiin Auraamon julkisivulla nähdä.
Tämän pohjalta Minna alkoi työstää ideaa ja ajatusta  yhdessä Suvi Joen, Anne Huhtasen sekä Sirpa Niemelän kanssa, jotka ovat käyneet Minnan opettamilla Auranlaakson kansalaisopiston kuvataidekursseilla. 

Teoksen syntyä, vaiheita ja teemoja kuvataitelija Minna Vainio kuvaa seuraavasti: 

Haastattelujen perusteella lähdettiin tekemään luonnosta teokseen. Ensi aloitimme alaosan teoksista. Pillastuneet  jättiläisen härät kuvastaa Aurajoen syntyä. Vanha taru, jossa killiäinen pistää härkää ja härät pillastuvat, näin auran terä uppoaa saviseen maahan niin syvältä, että kyntää uoman ja näin Aurajoki syntyy. Tapahtuma lähtee liikkeelle Oripäästä (siksi kuvan härät juoksevat Oripään suunnasta kohti Auraan). 

Kahvila miljöössä on kuvattuna muutama viljankorsi, jotka kuvastavat viljapeltoja ja maataloutta. Myös kahvilla tavataan ystäviä tai nautitaan kahvi yksin.  Taka-alalla näkyy junarata ja kohta juna pysähtyykin Aurassa (15.6.).  

Kuntoportaat kuvastaa sisua ja päättäväisyyttä ja samalla myös työn palkitsevuutta (poika hyppää ilmaan portaiden yläpäässä) ja sitä kautta myös onnistumisen iloa. Motoristit kuvastavat monen kulkuvälineen ja kulkijan yhdistävää tietä, jossa niiden ympärillä oleva kauneus ja rauha.  

Yläosan joki on tätä päivää. Luonnon rauha ja kauneus liitettynä ihmisten oleskeluun luonnossa. Joki ja sen ympäristö ovat kaiken ikäisille virkistäviä ja merkityksellisiä asioita. Monien aktiviteettien kautta, kuten melonta tai suppailu antaa toisenlaisen perspektiivin jokeen, kun katsotaankin maisemaan joelta käsin kun taas rannalla olevat katsovat jokea. Jokainen löytää ja kokee joen ja joen rantamat omalla tavallaan tuoden heille elämäniloa ja hyvinvointia. Tämä kiireetön ja veden äärellä toteutuva liikkumismuoto on hienoa monella tapaa. Teoksessa yhdistyy aika Aurajoen synnystä tähän päivään. 

“Itse melon kajakilla mökillä.  Koen sen rentouttavana ja viehättävä tapana liikkua ja tutkailla ympäristöä” kertoo Minna. 

Työvaiheista: 

Luimme tarkasti läpi kuntalaisten toiveet aiheista, väreistä ym joita sain kerättyä kulttuurirallissa. Näiden pohjalta teimme karkeat luonnokset. Halusimme jättää myös “tyhjää tilaa” ettei joenvarret tulisi täyteen ihmisiä, vaan myös jäisi tilaa luonnolle. Kuvassa on telkkäpariskunta. Telkkiä seurasin päivittäin rannassamme ja myös joutsenia seurasin, jatka lensivät peltojen ylitse välillä laskeutuen joko pellolle tai jokeen. Muutaman kerran taisin yllättää  ne kun kävelin rantaan.  Mietimme myös mitä jokivarsien kasvillisuutta laitetaan kuvaan. Kaikkea ei voinut maalata, mitä olisi halunnut tai voinut laittaa. 

Syksyllä aloitimme alaosan teoksista. Pohjamaalattiin ulkona ja hahmoteltiin aiheet. Näitä levyjä oli helpompi käsitellä kun ovat kooltaan pienempiä. Toki saumakohdat vaativat tarkkuutta.  

Yläosaa päästiin aloittamaan helmikuun alussa. Yläosan levyjen kanssa oli haasteellisinta levyjen koko eli 1.5m x 3 m ( 10 kpl 1.5 x 3m ja 1 kpl 1.5x 1m) , levyt ovat myös painavia. Pohjamaalaukset piti tehdä sisällä ja samaan aikaan osui teatteritilan remontti, joka  hankaloitti työtämme. Eniten haastetta riitti työn kokonaispituuden eli 31 m kanssa,  kun työtä ei saanut yhteen riviin kerralla, jotta olisi nähnyt koko työn kokonaisuuden ja myös se kun työt ovat lattialla ja valmistyö korkealla. Maalasimme työn sisällä,  joten valo on tällöin eri kuin ulkona oleva valo. Muuten maalauksen erivaiheet olivat erittäin mukavia ja antoisia.  

Meillä oli erittäin hyvä porukka, jokainen sai antaa ehdotuksia ja tuoda ajatuksia kuuluviin. Teimme oman whatsApp ryhmän, jossa myös keskustelimme ja laitoimme kuvia, jos esim joku ei päässyt tulemaan, niin hän tiesi ja näki missä työvaiheessa ollaan ja miten työ edistyy. Suunnittelimme näin myös työvaiheita eli mitkä vaiheet ovat kulloisenkin kerran tavoitteet ja täten pääsimme heti aloittamaan maalaukset kun olimme Auraamossa.  

“Auran kunnan logossa ja sloganissa “Elävän virran kunta” korostuu vahvasti Aurajoki ja sen merkitys Auran identiteettiin on huomattava. Auraamon taideseinä tuo upeasti esiin myös Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuudet, jotka toimivat elinvoimatekijöinä kunnassamme ja tietoisuutta joen virkistyskäyttömahdollisuukista halutaan vahvasti edistää.” kiteyttää Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio asian. 

Ehdota Auraamon seinätaideteokselle nimeä! Ehdota nimeä 31.6. mennessä täyttämällä Forms-kysely (http://bit.ly/taideseina)  tai jättämällä Auraamon postilaatikkoon (löytyy olohuoneesta) nimiehdotus perusteluineen. Toivottavaa olisi saada nimiehdotuksiin lyhyt mietelmä, miksi tähän ehdotukseen päädyit.
 

LISÄTIETOJA 

kuvataiteilija Minna Vainio
puh. 040 744 9031
minna.vainio@minnavainio.com 

Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio, Auran kunta
puh. 040 631 0464
anna-mari.alkio@aura.fi