Hallintoa ohjaavat asiakirjat

Kuntalaki 410/2015
109 § Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.’ä

HALLINTOSÄÄNTÖ 2023

Konserniohje

Talousarvio ja -suunnitelma

Tilinpäätös 2021

Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus2021

Tilintarkastuskertomus 2021

Asiakirjataksa

Hyvinvointikertomus 2017-2020

Tietosuoja- ja tietoturvaohje