Hallintoa ohjaavat asiakirjat

Kuntalaki 410/2015
109 § Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.

Hallintosääntö

Konserniohje

Talousarvio ja -suunnitelma

Tilinpäätös 2017

Tarkastuslautakunnan_arviointikertomus_2017

Tilintarkastuskertomus_2017

Asiakirjataksa

1.1.2020 voimaan tuleva asiakirjataksa
Asiakirjataksa2020

Hyvinvointikertomus 2017-2020