Hallintoa ohjaavat asiakirjat

Kuntalaki 410/2015
109 § Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.

Hallintosääntö

Konserniohje

Talousarvio ja -suunnitelma

Tilinpäätös 2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus2018

Tilintarkastuskertomus2018

Asiakirjataksa

Hyvinvointikertomus 2017-2020