Hallintoa ohjaavat asiakirjat

Kuntalaki 410/2015
109 § Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.’ä

HALLINTOSÄÄNTÖ 2023

Konserniohje

Talousarvio 2023-2025

Tilinpäätös 2022

Tarkastuslautakunta:

Asiakirjataksa

Hyvinvointikertomus 2017-2020

Tietosuoja- ja tietoturvaohje