Auran kunnan vaakuna ja logo

Auran kunnan visuaalisen ilmeen perustana ovat kunnan logo sekä virallisimmissa yhteyksissä kunnan vaakuna. Logon ja vaakunan käytössä tulee noudattaa kunnan ohjeistuksia.

Kunnan päivittäisviestinnässä ja markkinoinnissa käytetään kunnan logoa. Vaakuna varataan viralliseen ja arvokkaaseen edustukselliseen käyttöön sekä erityisen pitkäaikaiseksi tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Vaakuna

Aura vaakuna

Auran vaakuna on Auran kunnan virallinen tunnus. Vaakunan aiheella on kaksoismerkitys – toisaalta se viittaa suoraan kunnan nimeen ja toisaalta Aurajokeen.

Vaakunan selitys on ”punaisessa kentässä alainen, aaltokoroinen hirsi, jonka yläpuolella kehäaura; kaikki kultaa.” Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar, ja Auran kunnanvaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan 25. syyskuuta 1956. Sisäasiainministeriö vahvisti vaakunan käyttöön 29. kesäkuuta 1957.

Vaakuna on tarkoitettu pääosin kunnan omaan käyttöön. Muiden organisaatioiden (yritykset, yhdistykset, yhteisöt) tai yksittäisten henkilöiden tulisi pyytää lupa vaakunan käyttöön kunnalta. Vaakunan käyttöoikeutta voi tiedustella kunnanjohtajalta.

Logo

Auran kunnan visuaalinen ilme nojaa paikkakuntalähtöisyyteen, kotiseuturakkauteen sekä Aurajoen kansallismaisemaan. Auran kunnan slogan ”Elävän virran kunta” kuvaa kunnan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä, jossa kuntalaisilla, yrityksillä ja yhdistyksillä on hyvä elää ja asua. Myös Auran kunnan keskeinen sijainti tuo elävää virtaa kuntaan.