Auran kunnan ostolaskudata

Ostolaskudata tullaan julkaisemaan myös valtakunnallisessa avoimen datan portaalissa osoitteessa avoindata.fi. Auran kunnan verkkosivuilla data esitetään visuaalisessa ja helposti selattavassa muodossa.

Tällä hetkellä Auran kunnan verkkosivuille on julkaistu Auran kunnan vuoden 2022 ostolaskudata. Jatkossa edellisen vuoden ostolaskudata julkaistaan aina tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Vuoden 2023 data julkaistaan kesäkuussa.

Ostolaskudatan julkaiseminen on kunnille vapaaehtoista eli laista tulevaa velvoitetta julkaisuun ei ole. Ostolaskut ovat toimittajalta saatavia laskuja, jotka kohdistuvat hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun. Ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkista viranomaisen tietoa, ja siksi niistä saatetaan tehdä tietopyyntöjä. Ostolaskudatan avaaminen:

  • edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa,
  • tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa, ja
  • edesauttaa kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Ostolaskutietojen julkaisussa noudatetaan Kuntaliiton julkaisemaa ostolaskudatan avaamisen ohjetta.