Viestintä

Viestintäsuunnitelma

Auran kunnan viestintäsuunnitelmassa esitetään Auran kunnan viestintää ohjaavat normit ja periaatteet, viestinnälliset tavoitteet sekä roolit ja vastuut. Viestinnän jatkuva kehittäminen ja arviointi ovat oleellinen osa suunnitelmaa. Viestintäsuunnitelmaa päivitetään valtuustokausittain ja sitä täydennetään tarkentavilla viestintäohjeilla.

Lue viestintäsuunnitelma tästä:  Viestintäsuunnitelma

Kunnan tiedotuslehti

Auran kunta julkaisee vuosittain kunnan tiedotuslehden. Lehti julkaistaan Auran kunnan www-sivuilla näköislehtenä kaksi kertaa vuodessa, se jaetaan kerran vuodessa myös paperisena jokaiseen kunnan talouteen. Lehdestä löytyvät muun muassa kunnan yhteystiedot, tulevat tapahtumat ja muut ajankohtaiset tiedotteet.

Uutiskirje

Auran kunnan uutiskirje on otettu käyttöön tehostamaan kunnan tiedotusta ja viestintää.

Auran kunta uudistaa ja uudistuu. Aura on kuntastrategiansa mukaan elinvoimainen, aktiivinen ja kehittyvä Auranmaan alueen kaupan ja palveluiden keskus ja strategiaa toteutetaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Osallistavassa yhteistyössä korostuvat viestintä ja avoimuus.

Uutiskirjeellä tullaan tiedottamaan kunnan ajankohtaisista asioista ja tehostetaan näin ollen kunnan tiedotusta ulospäin kuntalaisille sekä Aurasta kiinnostuneille. Lisäksi uutiskirjeen kautta on nyt myös yhdistystoimijoilla mahdollisuus jakaa jatkossa ajankohtaista tietoa kaikille avoimista tilaisuuksista.

Tilaa uutiskirje tästä!

Uutiskirje julkaistaan vähintään kerran kuussa kuun vaihteessa.

Auran kunta sosiaalisessa mediassa

Auran kunta tiedottaa kunnan tapahtumista aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavissaan. Löydät meidät sekä Facebookista että Instagramista hakusanalla @aurankunta.

Muista myös tunniste #aurankunta. Sitä käytämme aina viestiessämme kuntaan liittyvistä asioista.
Lisäksi voit halutessasi käyttää tunnistetta #minunaurani. Näitä tunnisteellisia avoimen profiilin kuvia mielellämme uudelleen jaamme sosiaalisen median kanavissamme alkuperäisin kuvaajatiedoin.