Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on:

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
  • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
  • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
  • ennaltaehkäistä syrjäytymista ja lisätä osallisuutta
  • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
  • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 7.00- 10.00 ja 13.00-16.30.

Markulan talo
Urpontie 4, Aura
Puh. 040 554 8635
iltapaivakerho(a)aura.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa rehtori puh. 050 554 9742.