Koulukuljetukset

Kuljetus järjestetään kunnan kustannuksella oppilaille, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä huomioiden myös lain määrittelemät odotusajat. Kuljetus järjestetään maksuttomana myös 1.–2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä. Koululaiskuljetus järjestetään edellytysten täyttyessä oppilaan yhdestä, väestörekisteriin merkitystä virallisesta kotiosoitteesta. Matkaan voi sisältyä oppilaan itse kuljettavaa osuutta.

Kuljetusten järjestämisessä noudatetaan lähtökohtaa, jonka mukaisesti ensisijaisesti hyödynnetään käytettävissä olevaa reittiliikennettä, ellei perusteltua syytä muuhun ole. Muilta osin kuljetukset hoidetaan tilausliikenteellä tai muulla tavoin.

Kuljetusten tilaukset hoidetaan aina koululta.

Koulukuljetuksien järjestelyissä ota yhteyttä koulun rehtoriin Ville Koukiin

puh. 050 5549 742
ville.kouki(a)aura.fi