Kuulutukset

/Kuulutukset

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2019-05-23T11:04:51+03:0024.05.2019|

KUULUTUS 24.5. - 30.6.2019 Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön. Kunnanhallitus (13.5.2019 § 99) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/yleiskaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus [...]

Europarlamenttivaalit 2019

2019-05-20T12:06:48+03:0013.05.2019|

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. päivänä toukokuuta 2019.  Auran kunnassa äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, os. Nikkarinkuja 8, 21380 Aura. Vaalihuoneisto on vaalitoimitusta varten avoinna yhtäjaksoisesti klo 9–20. ENNAKKOÄÄNESTYS Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 15.5. – 21.5.2019. Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kirjasto (Toivo Anttila -sali), os. Urpontie 2, 21380 AURA. [...]

Vaalien ulkomainonta Aurassa

2019-05-20T12:01:28+03:0030.04.2019|

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ULKOMAINONTA Vuoden 2019 europarlamenttivaalien ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla saadaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 8.5.2019. Kunnan vaalimainoskehikot on pystytetty Asemanseudun torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kunta pystyttää 9 kehikkoa, yhdessä kehikossa on 3 kaksipuolista mainospaikkaa kooltaan 80x120x0,6cm. Asemanseudulle pystytetään 6 [...]

Tiedote kiinteistöille kaava-alueilla

2019-04-05T11:12:26+03:0011.03.2019|

Tekninen toimi on tehnyt verkostoselvityksiä vesihuoltoverkoston alueella. Näiden selvitysten pohjalta on päädytty siihen, että alueittain kiinteistöiltä pyydetään kirjallisia selvityksiä vuotovesien johtamisesta pois tonteilta. Selvityksiä aletaan pyytämään maaliskuusta 2019 alkaen. Tekninen toimi avustaa haluttaessa kiinteistöjä selvitysten laatimisessa. Kiinteistöille lähetetään kirje, jossa olevaan karttaan voi merkitä vuotovesien johtamisen pois tontilta. Lisätietoja rakennusmestari Pentti Urho, p. 0500 [...]