Kuulutukset

Etusivu/Kuulutukset

Eduskuntavaalit 2023

2023-03-23T13:53:44+03:0023.03.2023|

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023.  Auran kunnassa äänestyspaikkana toimii kunnan kirjasto, os. Urpontie 2, 21380 Aura. Vaalihuoneisto on vaalitoimitusta varten avoinna yhtäjaksoisesti klo 9–20. ENNAKKOÄÄNESTYS Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.3. – 28.3.2022 Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kirjasto, os. Urpontie 2, 21380 AURA. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat [...]

Julkipanot 17.3.2023

2023-03-21T16:57:52+03:0017.03.2023|

Rakennusvalvonnan lupapäätökset 16.3.2023 ja 17.3.2023 JULKIPANOLISTA_20230317 JULKIPANOLISTA_20230320

Vaalien ulkomainonta Aurassa

2023-02-20T15:44:46+03:0017.02.2023|

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA Vuoden 2023 eduskuntavaalien ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla saadaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 15.3.2023. Kunnan vaalimainoskehikot on pystytetty Asemanseudun toriaukion ja Yhdystien väliselle alueelle (osoite Meijerikuja 1) sekä Kirkonkulman koululle (osoite Vanha Tampereentie 153). Mainospaikat ovat maksuttomia. Kunta pystyttää 13 kehikkoa, yhdessä kehikossa on 3 [...]

Kutsu veteraaniperinnetoimintaan Auran kunnassa

2023-02-10T15:39:30+03:0010.02.2023|

Kuulutus 10.2.2023 – 10.3.2023 Valtioneuvoston kanslia asetti keväällä 2022 työryhmän, jonka tehtävä on selvittää ja laatia ehdotus, miten sotasukupolven perintöä säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan valtion näkökulmasta osana suomalaista yhteiskuntaa. Auran kunnanhallitus on 30.1.2023 § 20 päättänyt käynnistää hankkeen auralaisen veteraaniperinteen kartoittamiseksi, organisoimiseksi ja vaalimiseksi tulevaisuudessa. Perinnetyön edistämiseen ja vaalimiseen perustetaan veteraaniperinnetoimikunta, jonka toimintaan halukkaat [...]

Voimaantulokuulutus 10.2.2023

2023-02-07T09:58:51+03:0010.02.2023|

Auran kunnanvaltuusto on 12.12.2022 §50 hyväksynyt Metsä-Halavan alueen asemakaavan laajennuksen. Kaava-aineistosta ei ole jätetty valituksia muutoksenhakuaikana. Näin ollen asemakaava katsotaan astuvan voimaan tällä kuulutuksella. Aurassa 10.2.2023 Auran kunnanhallitus

Vireilletulokuulutus: Asemanseudun vanhan keskustan asemakaavamuutos

2023-02-07T09:34:09+03:0007.02.2023|

Kunnanhallitus (30.1.2023 § 17) on päättänyt käynnistää Asemanseudun vanhan keskustan asemakaavamuutoksen. Hallitus on samassa kokouksessa päättänyt asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle [...]

Go to Top