Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat

2022-06-01T11:37:09+03:0001.06.2022|

Tiedote. Julkaistu: 01.06.2022, 08:45Väylävirasto Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat toukokuussa, mutta tien päällä muutokset näkyvät enemmän vasta keväästä 2023 alkaen. Uudistus vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön, kuten liikennevirtoihin ja ilmastonmuutokseen. Suomen maantieverkko on 78 000 kilometriä, josta sorateiden osuus on suuri, 27 000 kilometriä. Pienemmistä liikennemääristä huolimatta sorateillä on oleellinen merkitys sekä ihmisten sujuvaan liikkumiseen että elinkeinoelämän [...]

KUULUTUS: Metsä-Halavan asemakaavamuutoksen luonnos

2022-05-13T11:39:24+03:0017.05.2022|

KUULUTUS 17.5.-16.6. Kunnanhallitus (9.5.2022 §84) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Metsä-Halavan asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineistot. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa [...]

Voimaantulokuulutus

2022-04-20T12:28:05+03:0020.04.2022|

Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaava hyväksyttiin 17.1.2022 Auran kunnanvaltuustossa (§ 3). Varsinais-Suomen ELY-keskus on jättänyt päätöksestä oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän alueelle sijoittuvan liito-oravan elinpiirin edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kunnanhallitus on päättänyt 11.4.2022 § 67 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella osayleiskaavan tulemaan voimaan kunnanvaltuuston päätöksen 17.1.2022 § 3 [...]

Go to Top