Kuulutukset

Etusivu/Kuulutukset

KELA: Epävakaa maailmantilanne heijastuu vuoden 2023 äitiyspakkaukseen

2022-12-13T11:06:11+03:0013.12.2022|

Tiedote. Julkaistu: 13.12.2022, 09:53Kela ** Epävakaa maailmantilanne heijastuu vuoden 2023 äitiyspakkaukseen Kela julkaisi vuoden 2023 äitiyspakkauksen. Ensimmäiset uudet pakkaukset jaetaan asiakkaille alkuvuodesta 2023. Pakkauksen tuotteiden valinnassa Kela kiinnitti erityistä huomiota niiden pitkäikäisyyteen. Epävakaa maailmantilanne ja yleinen kustannusten nousu näkyvät kuitenkin tuotteiden määrässä. Äitiyspakkaus on palvellut ja tukenut lapsiperheitä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa jo 85 vuotta. Tuleeko [...]

LSJH tiedote: Jätteettömämmän joulun ABC

2022-12-12T14:26:24+03:0012.12.2022|

Tiedote. Julkaistu: 09.12.2022, 09:16Lounais-Suomen Jätehuolto Lue Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) vinkkilista jätteettömämpään jouluun ja tarkista tavallisimpien joulun ajan jätteiden lajittelu Joulun (ja uudenvuoden) jätteiden ABC:stä. ABC:n lopusta löydät vielä joulun ja uudenvuoden mukanaan tuomat poikkeukset alueesi jätehuoltoon. Näin jätät pienemmän kuorman huomiselle: 1. Älä tuota turhaa jätettä! Lajitteluasemillemme tuodaan tähän aikaan vuodesta ihan liikaa vielä [...]

Vireillepanokuulutus: Aurajokirannan asemakaavamuutos

2022-10-24T14:23:17+03:0025.10.2022|

Kunnanhallitus (17.10.2022 § 200) on päättänyt käynnistää Aurajoen rannan asemakaavamuutoksen. Hallitus on samassa kokouksessa päättänyt asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineistot sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina [...]

KUULUTUS: Metsä-Halavan asemakaavamuutoksen kaavaehdotus

2022-08-29T10:57:40+03:0029.08.2022|

Kunnanhallitus on 22.8.2022 §152 hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville  Metsä-Halavan alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen ehdotusvaiheen aineistot. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan [...]

Voimaantulokuulutus

2022-08-16T12:00:17+03:0016.08.2022|

Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaava hyväksyttiin 17.1.2022 Auran kunnanvaltuustossa (§ 3). Varsinais-Suomen ELY-keskus jätti päätöksestä oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän alueelle sijoittuvan liito-oravan elinpiirin edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa esitetyt kohdat tarkennettiin ja käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.5.2022 § 17. Kunnanvaltuuston päätöksestä ei saapunut valituksia sen muutoksenhakuaikana 20.5. - 30.6.2022. Kunnanhallitus on [...]

LSJH Tiedote: Äly tulee myös kierrätyspisteisiin

2022-07-14T10:04:04+03:0014.07.2022|

Tiedote. Julkaistu: 14.07.2022, 07:30Lounais-Suomen Jätehuolto Perjantaina avautuvilla Naantalin asuntomessuilla on tehokkaaseen jätehuoltoon ja jätteiden helppoon lajitteluun kiinnitetty huomiota jo aluetta kaavoitettaessa. Keskitetty, alueen yhteinen korttelikeräyspiste ja uusi teknologia avaavat mahdollisuuksia kokonaan uudenlaisiin ratkaisuihin kotitalouksissa tapahtuvan kierrätyksen tehostamiseksi.  Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen tulevaisuudessa jopa 65 prosenttiin edellyttää aktiivisia toimenpiteitä. Tavoitteen saavuttamisen kannalta tärkeää on kierrättämisen tekeminen [...]

Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat

2022-06-01T11:37:09+03:0001.06.2022|

Tiedote. Julkaistu: 01.06.2022, 08:45Väylävirasto Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat toukokuussa, mutta tien päällä muutokset näkyvät enemmän vasta keväästä 2023 alkaen. Uudistus vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön, kuten liikennevirtoihin ja ilmastonmuutokseen. Suomen maantieverkko on 78 000 kilometriä, josta sorateiden osuus on suuri, 27 000 kilometriä. Pienemmistä liikennemääristä huolimatta sorateillä on oleellinen merkitys sekä ihmisten sujuvaan liikkumiseen että elinkeinoelämän [...]

KUULUTUS: Metsä-Halavan asemakaavamuutoksen luonnos

2022-05-13T11:39:24+03:0017.05.2022|

KUULUTUS 17.5.-16.6. Kunnanhallitus (9.5.2022 §84) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Metsä-Halavan asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineistot. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa [...]

Voimaantulokuulutus

2022-04-20T12:28:05+03:0020.04.2022|

Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaava hyväksyttiin 17.1.2022 Auran kunnanvaltuustossa (§ 3). Varsinais-Suomen ELY-keskus on jättänyt päätöksestä oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän alueelle sijoittuvan liito-oravan elinpiirin edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kunnanhallitus on päättänyt 11.4.2022 § 67 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella osayleiskaavan tulemaan voimaan kunnanvaltuuston päätöksen 17.1.2022 § 3 [...]

Go to Top