tekninen

Rakennusrekisterin ja kiinteistöverotietojen uudistustyö 2024-2026

2024-06-12T12:19:57+03:0010.06.2024|

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.4.2024 päättänyt aloittaa rakennusrekisterin laadunparannuksen ja kiinteistöverotietojen korjaustyön. Projektin kestoksi on arvioitu 3 vuotta (2024 - 2026). Työ sisältää rakennusrekisterin ja verottajan tietojen vertailua sekä niiden korjaamista ajantasalle. Lisäksi epäselvissä tapauksissa pitää tehdä maastossa kartoitustyötä. Rakennusvalvonnasta tullaan tekemään kesän aikana rakennusten mittauksia kiinteistöillä ja asiasta pyritään informoimaan kiinteistön omistajaa, varsinkin [...]

Kielto avotulen teosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Pelastuslaitos tiedottaa)

2024-05-22T19:40:17+03:0022.05.2024|

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kieltää Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varsinais-Suomen maakunnan alue) kaiken avotulen tekemisen kulotukset mukaan lukien (Pelastuslaki 379/2011 6 §). Avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta, kuten kertakäyttögrillejä. Kaikessa muussakin toiminnassa, josta voi aiheutua kipinöintiä maastoon, tulee olla erittäin varovainen. Pelastuslaitos tiedottaa kiellon [...]

Tarjouspyyntö Auran Asemanseudun taajaman pohjakartan laadinnasta

2024-04-16T15:54:56+03:0012.04.2024|

TARJOUSPYYNTÖ AURAN ASEMANSEUDUN TAAJAMAN POHJAKARTAN LAADINNASTA Auran kunta uudistaa asemakaavan pohjakarttaa Asemanseudun taajamassa. Nykyinen vuonna 2013 laadittu digitaalinen pohjakartta (Destia Oy) on jo monilta osiltaan päivitystä vaativa. Pyydämme tarjoustanne julkisen hallinnon suosituksen (JHS 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen) mukaisen asemakaavan pohjakartan kartoitustyöstä liitteessä esitetyltä, noin 1300 hehtaarin laajuiselta alueelta. Kartoitus tehdään EUREF-koordinaattijärjestelmään (GK23) ja [...]

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2024

2024-02-29T10:02:08+03:0029.02.2024|

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 29.3.2024 MENNESSÄ Yksityistieavustukset julistetaan haettavaksi Auran kunnan alueella sijaitseville yksityisteille 29.3.2024 mennessä. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kunnossapitoavustusanomukset tulee tehdä kunnanvirastosta saatavalle lomakkeelle. Lomakkeen voi myös ladata ja tulostaa tästä linkistä: AVUSTUSLOMAKE (doc) AVUSTUSLOMAKE (pdf) Peruskorjausavustusanomukset voi lähettää vapaamuotoisina siten, että siinä tulee ilmetä seuraavat asiat: Selostus peruskorjaustoimenpiteistä Kustannusarvio Peruskarttakopio kohteen sijainnista Suuremmista kohteista [...]

LED-katuvalojen tilannetieto

2024-02-02T11:25:46+03:0031.01.2024|

Julkaistu 31.1.2024 Uusia LED-katuvaloja on asennettu urakan mukaisesti n.650kpl tämän vuoden loppuun mennessä ja lähes kaikki on käytössä. Lisäksi uusittiin erillisenä urakkana koulun ympäristön, kirkonkulman ja Järykseläntien katuvalokeskuksia. Keskusten käyttöönottoa päästiin aloittamaan vasta kun valaisimet olivat kaikki asennettu. Keskusten käyttöönotossa on ollut ongelmia ja niitä on selvitetty Carunan, katuvalojärjestelmän toimittajan  ja sähköurakoitsijoiden kanssa. Keskukset [...]

Kaava-aineiston kuulutus 23.1. – 1.3.2024

2024-01-23T16:55:46+03:0023.01.2024|

KAAVA-AINEISTON KUULUTUS Kunnanhallitus (15.1.2024 §10) on hyväksynyt Asemanseudun vanhan keskustan asemakaavamuutoksen kaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville. Kaava-aineisto on nähtävillä 23.1. – 23.2.2024. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla on mahdollisuus lausua aineistosta ja sen riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina osoitettuna [...]

Go to Top