Voimaantulokuulutus

2022-04-20T12:28:05+03:0020.04.2022|

Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaava hyväksyttiin 17.1.2022 Auran kunnanvaltuustossa (§ 3). Varsinais-Suomen ELY-keskus on jättänyt päätöksestä oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän alueelle sijoittuvan liito-oravan elinpiirin edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kunnanhallitus on päättänyt 11.4.2022 § 67 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella osayleiskaavan tulemaan voimaan kunnanvaltuuston päätöksen 17.1.2022 § 3 [...]

Hiekoitussepelin poisto aloitettu 28.3.2022

2022-03-29T08:11:56+03:0029.03.2022|

HIEKOITUSSEPELIN POISTO ALOITETTU KUNNAN LIIKENNEVÄYLILTÄ JA KIINTEISTÖILTÄ 28.3.2022 Pahoittelemme työstä liikenteelle ja jalankululle mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä. T: Auran tekninen toimi    

Julkipano 25.3.2022

2022-03-25T13:57:39+03:0025.03.2022|

Lupajaoston rakennuslupapäätös JULKIPANOLISTA_2022-03-25-120434049 Lupajaoston pöytäkirja

Loimaan seudun liikenneturvallisuustyö hakee uutta suuntaa – Osallistu ja vaikuta!

2022-03-17T11:52:51+03:0017.03.2022|

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan seudun kunnat ovat käynnistäneet liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan. Suunnittelun lähtökohtana on niin sanottu nollavisio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua alueen tieliikenteessä. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 10.4.2022 mennessä kyselyyn, jossa voi kertoa omat ajatukset painotuksista ja tehokkaimmista keinoista. Loimaan seudulla on käynnistetty vuonna 2012 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys. Toimenpiteitä tarvitaan, [...]

KUULUTUS: Metsä-Halavan asemakaavalaajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2022-03-08T10:24:18+03:0007.03.2022|

KUULUTUS 7.3. - 8.4.2022 Kunnanhallitus on päättänyt 13.12.2021 § 251 käynnistää Auran kunnan Metsä-Halavan alueen jatkokaavoituksen. Kunnanhallitus (21.2.2022 § 28) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman Maankäyttö- ja rakennuslain § 63 mukaisesti. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla aura.fi/kaavoitus/asemakaava koko kaavaprosessin ajan. Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla [...]

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2022

2022-02-28T13:31:25+03:0028.02.2022|

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 31.3.2022 MENNESSÄ Yksityistieavustukset julistetaan haettavaksi Auran kunnan alueella sijaitseville yksityisteille 31.3.2022 mennessä. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kunnossapitoavustusanomukset tulee tehdä kunnanvirastosta saatavalle lomakkeelle. Lomakkeen voi myös ladata ja tulostaa tästä linkistä: YKSITYISTIEN AVUSTUSLOMAKE (pdf) YKSITYISTIEN AVUSTUSLOMAKE (doc) Peruskorjausavustusanomukset voi lähettää vapaamuotoisina siten, että siinä tulee ilmetä seuraavat asiat: Selostus peruskorjaustoimenpiteistä Kustannusarvio Peruskarttakopio kohteen sijainnista [...]

Ajankohtaista teknisessä toimessa

2022-04-12T08:32:06+03:0008.02.2022|

Lue alta teknisen toimen kuukausitiedotteet: Ajankohtaista 03/2022 Ajankohtaista 2/2022 Ajankohtaista 1/2022 Ajankohtaista 6/2021 Ajankohtaista 5/2021 Ajankohtaista 4/2021 Ajankohtaista 3/2021 Ajankohtaista 2/ 2021 Ajankohtaista 1/2021

Kesätyöt, 4H-yrittäjän tuki ja yritysten kesätyöllistämistuki Aurassa 2022

2022-02-07T10:55:43+03:0003.02.2022|

Auran kunnan kesätyöpaikat ovat nyt haettavissa! NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 2022 Auran kunta palkkaa 16–18 -vuotiaita nuoria 1-2 viikon pituisiin työsuhteisiin eri yksiköihin: kirjastoon, tekniseen toimeen, vapaa-aikatoimeen, someviestintätehtäviin ja tapahtumiin. Kirjasto: haetaan kahta 6h/pv kesätyöntekijää kesä-heinäkuun ajaksi, 2vkoa kesto. Työajat eivät ole säännöllisiä. Tekninen toimi: Kuusi nuorta kahden viikon määräaikaisina jaksoina kesäkuun alusta elokuun puoleenväliin. Työtehtävinä [...]

Go to Top