Auran kunnan elinvoimaohjelma hyväksyttiin 12.12.2022 kunnanvaltuuston kokouksessa.

Kunnassa työstettiin elinvoimaohjelmaa syksyn 2022 aikana. Ohjelman valmistelusta vastasi elinvoimajohtaja.

Elinvoimaohjelma on osa Auran kunnan strategiaa kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2023-2026. Elinvoimaohjelma ohjaa Auran kunnan kehittämistyötä ja elinkeinopalvelutoimintaa.

Elinvoimaohjelman laadinnassa hyödynnettiin vuoden 2022 kuntabarometrin sekä keväällä 2022 toteutetun yrityskyselyn tuloksia. Saman vuoden lokakuussa järjestettiin kaksi elinvoimaohjelman suunnittelutyöpajaa, joissa edustajia oli kunnan virkahenkilöiden ja luottamushenkilön lisäksi Auran Yrittäjistä, Aurassa toimivista yrityksistä sekä elinvoimaan linkittyvistä muista yhdistyksistä.

Perustettu elinvoimatyöryhmä on kunnan,​ sen alueella toimivien yritysten ja oppilaitosten yhteistyöelin. Työryhmän pääasiallisina tehtävinä on tehdä esityksiä ja aloitteita kunnan elinvoiman kehittämiseksi, toteuttaa kunnan elinvoimaohjelmaa, ottaa kantaa kunnassa vireillä oleviin,​ elinvoiman vastuualueeseen kuuluviin asioihin sekä edistää tiedonkulkua toimijoiden välillä.


Elinvoimaohjelma 2023-2026

Elinvoimaohjelmaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä elinvoimajohtajaan:

Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi
0406310464