Esiopetus

Perusopetuslain 26 a § muutettiin joulukuussa 2014 seuraavasti:

”Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.”

Puukoulun esiopetusyksikön avoimet ovat ovat torstaina 13.8. klo 16-17:30 välisenä aikana.