Esiopetus

Perusopetuslain 26 a § muutettiin joulukuussa 2014 seuraavasti:

”Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.”

Uusille esioppilaille sekä heidän vanhemmilleen järjestetään avoimet ovet Puukoulun esiopetusyksikössä torstaina 12.8.2021 klo 16-17:30 välisenä aikana.

Tervetuloa!