Esiopetussuunnitelma

Tarjoamme esiopetusta valtakunnallisen ja Auran kunnan oman esiopetussuunnitelman mukaisesti. Jokaiseen päiväämme mahtuu leikkiä, ulkoilua ja lisäksi viikoittain käymme jumppaamassa, teemme retkiä lähiympäristöön, musiikkihetkillä laulamme ja soitamme. Kädentöissä kokeilemme työstää erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Esiopetustehtävien pariin meidät johdattaa Seikkailujen eskari ( Otava ).

Positiivisella, rohkaisevalla, kokeilevalla ja uteliaisuutta herättävällä toiminnalla ja esimerkillä pyrimme kehittämään lapsen innostusta ja kykyä vastaanottaa tietoa ja oppimisen elämyksiä ympäristöstään. Pitkin esiopetusvuotta keräämme kokemuksia jotka valmistelevat lasta kohti koulutaivalta.

Teemme syksyllä jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle oman kasvusuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa.

Esiopetussuunnitelmaan pääset tästä!